Luật Nhân Quả là gì

Luật nhân quả là gì ?

/
Trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta từng gặp rất…
quán thân bất tịnh là gì

Quán thân bất tịnh là gì? Ý nghĩa như thế nào?

/
Đức Phật dạy rằng, con người cần phải Quán thân…
bài niệm phật hàng ngày

Bài niệm Phật hằng ngày cho phật tử tu tại gia

/
Từ xưa đến nay, đối tượng dành nhiều sự quan…
Tội Tà Dâm là gì

Hiểu đúng nhất về Tội tà dâm trong đạo Phật

/
Trong mỗi con người luôn có phần “con” và phần…
Cạnh Mạnh Bà

Mạnh Bà là ai? Ý nghĩa của bát canh Mạnh Bà

/
Trong dân gian có lưu truyền rằng, con người sau khi…
oan gia trái chủ

Oan gia trái chủ là gì ?

/
Trong cuộc sống nhiều lần bạn đã nghe đến từ…
ác giả ác báo là gì?

Ác giả ác báo là gì?

/
Những điều ác trong kiếp này thì sẽ là quả báo…
Địa tạng vương bồ tát là ai

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai ?

/
Người Việt ta theo đạo Phật rất đông nhưng ít…
ngày tiểu cát là gì

Ngày tiểu cát là ngày gì?

/
Nhiều người chỉ nghe đến ngày Đại Cát mà ít…
người mất không siêu thoát

Biểu hiện người chết không siêu thoát

/
Có câu: “Sinh tự hà lai, tử tùng hà khứ”. Đây…
linh hồn là gì?

Linh hồn là gì?

/
Có nhiều quan niệm khác nhau về linh hồn, dẫn đến…
tu tâm dưỡng tánh là gì

Tu tâm dưỡng tánh là gì?

/
Tu tâm dưỡng tánh là một điều mà mọi người trên…