mục cập nhật những thông tin liên quan đến các công trình tâm linh như nhà thờ họ, đình chùa, khu tưởng niệm hay khu trưng bày kỉ vật …

Quy y tam bảo là gì

Quy Y Tam Bảo là gì?

Luân hồi không có điểm dừng, mỗi kiếp người chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi trong chuỗi vô tận của sự tái sinh. Vậy trong luân hồi vô tận đó, có phương pháp nào để chúng ta ngừng lại không? Có cách nào để chúng ta kiểm soát số phận và sinh tử của cuộc đời mình không? Một trong những bước quan trọng đầu tiên là Quy Y Tam Bảo

Định nghĩa

Định nghĩa

 

Tam quy nói đủ được gọi là Quy y Tam Bảo. “Quy y” – Quy có nghĩa là “trở về, theo về”, y là “nương tựa, thuận theo”. Bên cạnh đó, trong chữ viết, Quy gồm bộ thủ Bạch “cõi sáng” và chữ Phản “quay về” và như vậy, Quy y cũng được hiểu là “quay về cõi sáng”, “dốc lòng tin theo”. “Tam Bảo” bao gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo đề cập đến Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, người đã trải qua tu hành và giác ngộ lên thành Phật. Pháp bảo đại diện cho giáo pháp mà Đức Phật đã truyền bá, chỉ dẫn con người trên con đường tu hành.

Tăng bảo nhấn mạnh đến những tu sĩ tuân thủ giới luật và chánh pháp của Đức Phật. Như vậy, Quy y Tam bảo trong Phật giáo chỉ sự nương nhờ vào uy lực của Tam bảo để đạt được sự an lạc, không còn tạo nghiệp đau khổ.
Bên cạnh việc thực hiện Phật, Pháp và Tăng, các Phật tử quy y còn phải nắm rõ và giữ cho tốt các giới sau trong đạo Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu.

Quy y Tam bảo bên ngoài

Phật Pháp Tăng là mục tiêu của chúng ta khi quy y. Chúng ta nguyện theo con đường đã được đức Phật chỉ dạy làm thế, đó là Qui y Phật. Quyết tâm thực hiện những lời chỉ dạy của Ngài trong kinh điển là Qui y Pháp. Tuân theo hướng dẫn tu hành của các chúng Tăng là Qui y Tăng.

Khi quy y, cuộc sống của chúng ta sẽ lấy Tam Bảo làm mẫu mực, và nhằm thẳng theo đó mà tiến tới, không còn nghi ngờ hay do dự như trước đây. Chúng ta là hoa tiêu, Tam Bảo là ngọn hải đăng. Hãy lái con thuyền thân mạng của chúng ta theo ngọn hải đăng đó mà đến đích. Phật pháp là sự tin tưởng tuyệt đối của người Phật tử, trong khi đó, Tăng cần phải cẩn thận để không nhầm lẫn.

Tăng là một tập đoàn Tăng lữ, không phải tính cách cá nhân, sống đúng theo tinh thần Lục hòa. Nếu một vị sư đại diện cho tập đoàn làm lễ Qui y cho Phật tử, vị sư ấy chính là tượng trưng cho tập đoàn. Qui y Tăng là qui y với những vị sư sống đúng theo tinh thần Lục hòa, không đơn thuần là cuộc hạn riêng của từng vị sư để nhận tam qui và ngũ giới.”

Nếu vị đại diện truyền qui giới đó có tu được hay không thì người thực hiện qui y theo qui giới vẫn đã Qui y Tăng. Khi qui y một vị Tăng, nghĩa là đã qui y tất cả các vị Tăng khác sống đúng tinh thần hòa hợp. Các Phật tử không nên hạn chế trong phạm vi của một người thầy riêng mà có quyền học hỏi từ tất cả các chư Tăng, Chỉ khi làm như vậy mới đúng tinh thần Qui y Tam Bảo bên ngoài.

Quy y Tam bảo tự tâm

Phật pháp luôn phải có đủ hai mặt, Tam Bảo bên ngoài là đối tượng cần tuân thủ, trong khi Tam Bảo tự tâm là bản chất của chúng ta. Bằng sự nương theo Tam Bảo bên ngoài, chúng ta phát triển và khám phá Tam Bảo của tự tâm mình. Trong ngoài tương hỗ để viên mãn công phu tu hành chính là mục tiêu quan trọng nhất của đạo Phật.

Vậy, Tam Bảo tự tâm là gì?

Phật bảo là tánh giác tồn tại sẵn trong chúng ta được coi. Pháp bảo là lòng từ bi và lòng thương xót dành cho tất cả chúng sinh. Tăng bảo là tâm hòa hợp với mọi người là. Nhờ có Phật bảo bên ngoài, chúng ta thức tỉnh tánh giác của mình, và trở về nương tựa vào tánh giác ấy là việc Qui y Phật. Nhờ có Pháp bảo bên ngoài, chúng ta khởi lên lòng từ bi đối với chúng sinh, và trở về nương tựa vào lòng từ bi của mình là việc Qui y Pháp.

Nhờ sự gợi lên của các chư Tăng bên ngoài, chúng ta trở về và nương tựa vào tinh thần hòa hợp và thảo thuận của mình là việc Qui y Tăng. Phật, Pháp và Tăng bên ngoài giúp chúng ta phát triển Tam Bảo Phật Pháp Tăng trong tâm hồn mình. Ví dụ như một người thầy giáo trở thành trợ duyên để học trò mở mang kiến thức. Nếu học trò lười biếng không muốn học, người thầy cũng sẽ trở nên vô ích.

Tương tự như vậy, nếu người Phật tử chỉ tin vào Tam Bảo bên ngoài mà không cố gắng đánh thức Tam Bảo trong chính mình, Tam Bảo bên ngoài cũng trở nên vô nghĩa. Tam Bảo bên ngoài là điều cần thiết cho người Phật tử, nhưng giác ngộ và giải thoát chỉ có thể đạt được thông qua Tam Bảo tự tâm. Việc chỉ biết về Tam Bảo bên ngoài mà không chấp nhận Tam Bảo tự tâm là bỏ qua sự lý. Người Phật tử chân chính phải coi trọng sự lý và tiếp thu sự viên mãn từ Tam Bảo tự tâm để khắc phục những trở ngại trên con đường tu tập.

Nghi thức quy y Tam bảo

Nghi thức quy y Tam bảo

 

Quy y là buổi lễ quan trọng nhất trên đường tu tập của Phật tử. Nó là khởi đầu của cuộc hành trình để tiến tới mục đích giải thoát, vì vậy chúng ta không thể xem nhẹ hay cử hành các nghi lễ một cách bừa bãi. 

Trước ngày tổ chức lễ quy y, thân tâm của các tín đồ cần phải trong sạch: Về Thân, chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề, mang trong lòng niềm vui và hân hoan, hướng về Tam bảo. Còn về Tâm, người Phật tử cần ba lần sám hối để cho ba nghiệp được thanh tịnh. Chỉ khi đã tẩy gội cả ngoài và trong. người Phật tử mới xứng đáng để nhận lãnh pháp thanh tịnh cao quý của Tam bảo.

Buổi quy y có sự tham gia của người muốn quy y, vị thầy làm lễ quy y và phải được chứng minh trước Tam Bảo. Vị thầy làm lễ quy y được gọi là Bổn Sư thế độ, người có trách nhiệm tiến hành lễ quy y và truyền giới, để chính thức công nhận bạn là người Phật tử tại gia.

Theo nghiên cứu, lễ quy y thường bao gồm các nghi thức: Niêm hương, Bạch Phật, Tán hương Cúng dường và Đảnh lễ Tam bảo… Trong buổi lễ, phát nguyện “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng” được coi là quan trọng nhất. Nếu đối diện trước Tam bảo, với tâm thành tín, phát nguyện ba điều này, bạn sẽ chính thức trở thành người Phật tử.

Sau khi quy y Tam bảo, Bổn Sư thế độ sẽ trao truyền 5 giới và tùy thuộc vào ý nguyện của mỗi Phật tử, họ có thể nhận lãnh 5 giới hoặc chỉ 1-2 giới để tuân thủ trong cuộc sống hàng ngày.

Cần khẳng định rằng, mỗi bước tu tập phụ thuộc vào duyên số và sự lãnh ngộ cá nhân với đạo Phật. Người Phật tử không nên ép buộc hay “đốt cháy giai đoạn” khi chưa đủ duyên và lãnh ngộ. Mỗi người tu hành dựa theo nhân duyên và tiến trình của chính bản thân mình chứ không nên tự gò ép.

Cách đặt pháp danh cho Phật tử

Cách đặt pháp danh cho Phật tử

 

Khi quy y Tam bảo, mỗi Phật tử đều có một pháp danh riêng. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của hai từ “pháp danh”. “Pháp” đại diện cho giáo pháp của Phật, gồm kinh, luật và luận, tức là những lời dạy của Phật. Pháp Phật có tác dụng giải thoát khỏi sự mê muội, giúp con người và chúng sinh thông suốt và có trí tuệ. Giảc ngộ tu sửa thân tâm, cải sửa thân khẩu, đi từ xấu đến tốt và cuối cùng thoát hoá khỏi chuỗi đời. “Danh” đề cập đến tên, tức là người quan tâm và chú ý đến Đạo Phật, yêu thích việc nghiên cứu giáo lý Phật. Sau khi Thầy đặt, pháp danh gọi là Thầy Bổn sư, tức là người Thầy chính thức của người Phật tử.

Hệ thống truyền thừa các tông phái Phật giáo Việt Nam, trong đó các thế hệ tổ sư được đặt pháp danh, pháp tự theo các bài kệ truyền thừa, xuất hiện từ thời tông Lâm Tế và tông Tào Động được truyền sang Việt Nam khoảng thế kỷ XVII. Phật giáo Thiền Tào Động và Lâm Tế đặt pháp danh cho người đệ tử nghiêm túc theo thứ tự từ trên xuống, từ trước đến sau. Ví dụ, dòng kệ của phái Lâm Tế bao gồm các tên: Đạo – Bổn – Nguyên – Thành – Phật – Tổ – Tiên/ Minh – Như – Hồng – Nhật – Lệ – Trung – Thiên/ Linh-  Nguyên – Quảng – Nhuận – Từ – Phong – Phổ/ Chiếu – Thế – Chơn – Đăng – Vạn – Cổ – Huyền.

Khi Thầy Bổn sư đặt pháp danh, cần có thông tin như họ tên, tuổi, quê quán của người xin quy y, cùng với tín tâm và tác phong của người này. Nếu Thầy Trụ trì thuộc dòng Thiền Lâm Tế, pháp danh của Thầy sẽ là cơ sở để đặt pháp danh cho người xin quy y. Ví dụ, nếu Thầy có pháp danh là Nguyên Trí, pháp danh cho đệ tử sẽ là Thành kết hợp với tên đời là Thật, tức là Thành Thật. Trong trường hợp này, người xin quy y là đệ tử, người đặt pháp danh là Thầy Bổn sư và chỉ Thầy mới có quyền đặt pháp danh cho đệ tử. Nói chung, trong đạo Phật, các Thầy rất quan tâm đến việc đặt pháp danh cho đệ tử xuất gia hoặc tại gia. Các Bổn sư nghiên cứu tên đời của đệ tử, vì nó thể hiện tính cách và tác phong của người đệ tử, và có quy tắc rõ ràng và chuẩn mực.

Lợi ích của Quy y Tam bảo

Lợi ích của Quy y Tam bảo

 

Việc quy y Tam bảo mang lại nhiều lợi ích cho người tu hành, không chỉ là cầu an lạc trong hiện tại mà cả cho đời sau, và cũng có thể nhờ vào sự yên tĩnh của Niết-bàn để được cứu giúp.

Dưới đây là tám lợi ích của việc quy y Tam bảo:

 1. Trở thành môn đệ của Phật.
 2. Đóng vai trò là nền tảng cho việc thọ giới.
 3. Giúp tiêu trừ nghiệp chướng.
 4. Tích lũy công đức lớn.
 5. Tránh được ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh).
 6. Bảo vệ khỏi sự lôi kéo của phi nhân (loài không phải người) và tránh lạc lối.
 7. Có thể thành công trong mọi công việc lớn.
 8. Được thành Phật đạo.

Phật đã nói rất nhiều về lợi ích của việc quy y Tam bảo, dưới đây là 5 ví dụ:

 1. Nếu ai quy y Tam bảo, họ sẽ nhận được phước báu to lớn không thể đếm hết. Việc này có thể được so sánh với việc nhận được một kho báu lớn mà người cả nước vận chuyển trong vòng bảy năm cũng không hết, nhưng công đức từ việc quy y Tam bảo còn vượt trội vạn lần. (Kinh Ưu Bà Tắc giới)
 2. Xưa kia, có một Thiên tử ở thiên cung Đao Lợi, sau khi tất cả phước lành của mình đã dùng hết, Thiên tử biết rằng mình sẽ bị đọa vào loài heo. Lo sợ, Thiên tử kêu cầu Thiên Vương cứu giúp nhưng Thiên Vương cũng hết cách. Sau đó, Thiên Tử đến cầu Phật và được khuyên rằng nên quy y Tam bảo để sau khi chết, không bị đầu thai vào loài heo mà được sinh ra làm người và tu học đạo Phật. (Kinh Triết Phù La Hán)
 3. Xưa kia, có một Thiên tử ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên, khi tất cả phước trời đã dùng hết, còn bảy ngày nữa sẽ chết. Mọi niềm vui, sự hoan lạc không còn, tướng mạo uy nghi cũng biến mất, từ cơ thể còn tỏa ra mùi hôi. Thiên tử cũng biết rằng ngài sẽ bị đầu thai thành súc sinh. Thiên Vương biết điều này và khuyên Thiên tử quy y Tam bảo. Sau bảy ngày, Thiên tử được sinh ra và sống trong cõi trời Đâu Suất. Khi Thiên Vương muốn biết nơi Thiên tử đã sanh ra, nhưng không thể nhìn thấy được, ông tới hỏi Phật. Phật giải thích rằng: “Nhờ công đức từ việc quy y Tam bảo, Thiên tử đã được sanh ra ở cõi trời Đâu Suất”. (Kinh Sát Cách Y Pháp Thiên Tử thọ Tam quy)
 4. Nếu có người xây dựng một Tháp để cúng dường tất cả các vị Thánh nhân đã đạt được chứng đắc nhị thừa trong Đông, Tây, Nam, Bắc trên tứ đại bộ châu, thì dù công đức của việc này rất lớn, nhưng vẫn không thể sánh ngang với công đức từ việc quy y Tam bảo. (Kinh Hiệu Lượng Công Đức)
 5. Xưa kia, có một vị Tỷ Kheo Sa Đẩu, nguyện tụng kinh và nhận danh hiệu của Tam bảo trong suốt mười năm. Nhờ điều này, người đã được chứng đắc sơ quả của Tu đà hoàn, và sau đó được tái sinh trong thế giới Phổ Hương với tư cách là vị Bích Chi Phật. (Kinh Mộc Hoạn Tử)

Những lưu ý đối với Phật tử khi Quy y Tam bảo

Các Phật tử mới qui y cần hiểu rõ rằng, sau khi trở thành người tu hành chính thức thì nhất định phải đi chùa ít nhất một lần trong tuần, đó là giữ đạo hành lễ. Chùa không nhất thiết phải là nơi họ đã qui y ban đầu mà có thể chọn ở một nơi thuận tiện nhất với Phật tử. Họ cũng cần có một bàn thờ Phật tại nhà và thường xuyên đọc kinh để ngày càng  thấu hiểu những lời dạy của đức Phật.

Các Phật tử mới qui y cũng cần lưu ý một số điểm sau đối với việc thờ cúng Phật: Họ có thể thờ tượng Phật theo ý nguyện và đặt tại một góc tâm linh yên tĩnh, tránh những nơi đông người qua lại. Nên tránh thờ cúng Phật tại những nơi thiếu sự trang trọng, uy nghi như trong phòng ngủ, nhà bếp…

Ngoài ra, các Phật tử nên thực hành ăn chay ít nhất hai ngày trong tháng, đó là mồng một và ngày rằm. Tuy nhiên, nếu có thể, nên ăn chay thường xuyên. Cần hiểu rằng việc ăn chay không chỉ để nhận phước báo mà còn là để tuân thủ giới luật không sát sanh, từ bỏ nợ nần với các sinh linh trong vòng luân hồi của đời sống. Khi hiểu đúng ý nghĩa, việc ăn chay sẽ bao gồm đầy đủ rau củ và ngũ cốc, mang lại sức khỏe dồi dào và bền vững hơn so với chế độ ăn mặn.

bài văn khấn đi chùa

Bài khấn đi chùa ngắn gọn

Đi lễ chùa cầu bình an, công danh, may mắn, tài lộc là nét đẹp văn hóa tâm linh từ bao đời nay của người Việt, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách kêu cầu để Thần Thánh Phật chứng nguyện. Để cầu được ước thấy, khi đi lễ chùa đầu năm bạn phải khấn nói nên được những mong muốn của mình, vậy những bài văn khấn đó như thế nào xin mời quý độc giả hãy cùng thietkenhathoho.com tham khảo qua bài viết dưới đây.  

 

Đi chùa cần chuẩn bị lễ gì?

 

Khi bạn đến lễ bái tại bất kỳ ngôi chùa nào chùa tại chính nơi bạn sinh sống (chùa làng) hay những ngôi chùa nổi tiếng như chùa Hương, Chùa Đồng – Yên Tử; chùa Thầy, chùa Bà Tây Ninh, chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc, chùa Tam Thanh,  chùa Linh Ứng…. thì việc chuẩn bị lễ cúng đều là tùy tâm mỗi người. Sắm lễ cúng tại chùa không quy định lễ nhiều ít, to, nhỏ, sang hay mọn. Dù tại chùa có thờ nhiều vị như Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh, Thần Linh… thì 6 ban tại chùa bạn đều có thể cúng bằng lễ chay.

 • Lễ chay đặt tại ban Phật, Bồ tát, Thánh Mẫu gồm: Hương, hoa, trà, quả, bánh, kẹo, chè, nước lọc, oản, trầu cau…
 • Lễ mặn đặt tại ban Đức Ông gồm: Xôi, gà, giò, rượu, thịt, tiền vàng, hoa quả, chè, thuốc, rượu…
 • Lễ ban thờ cô, ban thờ cậu: Có oản, hương, gương, lược, hoa, quả, đồ chơi cho trẻ con… Lễ vật đặt ở ban này phải đẹp, cầu kỳ, để trong những chiếc túi xinh xắn.
 • Sắm lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Bạn nhớ dùng đồ chay thì những lời cầu nguyện mới được linh ứng.

Thứ tự hành lễ tại Chùa

Đi lễ chùa là một cách để chúng ta gạt bớt đi sự mệt mỏi, giảm áp lực trong công việc để tìm về sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý các thứ tự hành lễ tại chùa dưới đây để mọi cầu nguyện được linh ứng.

Đối với người chuẩn bị lễ cúng

Khi đến chùa, nếu bạn chuẩn bị lễ vật tiến cúng thì hãy đến nơi sắp lễ của chùa, bỏ túi đựng bên ngoài ra và bày biện lễ vật lên mâm bồng, sau đó bê vào đặt tại các ban. Lưu ý hoa quả phải rửa sạch trước khi bày lên các ban. 

Đối với người chuẩn bị lễ cúng

 

Khi lễ đã sắp xong chúng ta lần lượt đặt lễ vật vào các ban, đầu tiên thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông. Sau đó đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang.

Lễ chính điện xong thì thắp hương vái lạy 3 hoặc 5 lần ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Nếu chùa nào có điện thờ Mẫu và Tứ Phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương kêu cầu. Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ Tổ (nhà Hậu) và đợi ngơi hạ lễ hóa sớ, tiền vàng. 

Đối với người đi vãn cảnh đầu năm hoặc người không chuẩn bị lễ cúng

thì có thể dùng tiền lẻ (tiền mới) làm giọt dầu, đi đến ban nào thì đặt lễ tại ban đó và lên hương cầu nguyện. Có những ngôi chùa lớn ban quản lý không cho đốt hương tại chùa thì bạn có thể bỏ tiền vào hòm công đức tại gian thờ chính và đến từng ban vái lạy thành tâm là được.

Cách hạ lễ tại chùa

Thường thì sau khi lễ mọi người sẽ đợi nửa tuần nhang hoặc 1 tuần nhang rồi mới hạ lễ. Khi hết tuần nhang bạn có thể cắm thêm tuần nhang khác và vái mỗi ban 3 vái. Tiếp đó hạ sớ và tiền vàng đi hóa. (lưu ý đốt sớ trước khi đốt mã). Xong xuôi chúng ta hạ lễ từ ban ngoài cùng rồi vào đến ban chính. Lưu ý đối với đồ lễ ở ban thờ cô, cậu thì gương, lược,… có thể để nguyên trên bàn thờ. Hoặc gom vào nơi để chung chứ không được mang về nhà.

Những nguyên tắc khi đi chùa

Đi lễ chùa vào dịp đầu năm, lễ, tết, hội, hè, hay ngày rằm, mồng 1 hàng tháng chúng ta cũng cần tuân theo những nguyên tắc cơ bản sau: 

Về trang phục

về trang phục

 

Quần áo sạch sẽ, kín đáo, gọn gàng. Nếu bạn có bộ áo dài hoặc áo bà ba màu sắc trung tính mặc riêng đi lễ chùa là tốt nhất. Tránh mặc váy ngắn, váy bó sát, quần mốt rách, quần đùi, áo mai ô. 

Lễ vật

Hoa tươi dâng Phật là hoa sen, hoa huệ, hoa ngâu, mẫu đơn…Không dùng hoa cũ, dập cánh. Không dùng tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Tiền vàng chỉ đặt ở bàn thờ Đức ông, Thần linh, Thánh Mẫu. Trước ngày dâng hương lễ Phật ở chùa nên ăn uống sinh hoạt chay tịnh.

Cầu nguyện

Phật có tấm lòng từ bi phổ độ chúng sinh, không yêu, không giận, không ghét bỏ dỗi hờn ai. Và người chỉ phù hộ sức khỏe, bình an chứ không thể phù hộ đường công, danh, tài, lộc. Vì vậy, khi chúng ta tới cửa Phật nên xin được Phật bảo vệ, che chở. Vào đình, đền thì hãy xin sự nghiệp, tình cảm…

Xưng hô

Khi thưa gửi với nhà sư bạn nên chắp tay hình búp sen và xưng là A di đà Phật, bạch thầy, con là… Xưng hô như vậy tức là tưởng nhớ thầy Thích Ca Mâu Ni. Nếu nhà sư đó là thầy hướng dẫn mình tu tập thì xưng hô là thầy thì ngoài nghĩa trên còn mang ý nghĩa là thầy dạy học đạo. 

Các bài khấn đi chùa ngắn gọn

Dưới đây là một số mẫu bài văn khấn ngắn gọn được nhiều người sử dụng nhất mới quý độc giả cùng theo dõi

Bài khấn Ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ……………………………….

Ngụ tại ……………………………………..

– Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện

Văn khấn Đức Ông ở chùa

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ……………………………

Ngụ tại …………………………….

– Cùng cả gia đình thân tới cửa Chùa …………………………….. trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”). Chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

– Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh nhà Chùa.

– Thiết nghĩ: Chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

– Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện

Văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỳ từ chứng giám

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ………………..

Ngụ tại …………………………

– Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen báu.

– Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại Sỹ, cứu độ chúng sinh. Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, Thần Linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

– Lại nguyện cho Hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

– Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện

Văn khấn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (hay Phật Bà Quan Âm):

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …………………………..

Ngụ tại ……………………………

– Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.

– Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

– Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện

Văn khấn Đức Thánh Hiền

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ………………………..

Ngụ tại ………………………….

– Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

– Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, hạnh phúc an lạc ………… (tài lộc, cửa nhà)

– Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

– Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Văn khấn Phật khi lễ chùa

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ……………..

Ngụ tại ……………………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa ………… dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quán Âm Đại Sỹ, cùng Thánh hiền Tăng.

– Đệ tử lâu đời, lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc. Nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Ngửa trông ơn Phật, Quán Âm Đại Sỹ, chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long Bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui, sống và làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện!

Trên đây là những bài văn khấn đi chùa ngắn gọn xúc tích nhưng vẫn diễn tả được tấm lòng thành kính và mong cầu của bản thân mỗi khi đi lễ chùa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi nếu bạn cần tư vấn về sắm lễ tại chùa. thiết kế các công trình thờ cúng tâm linh có thể liên hệ với Acc Home theo số điện thoại 0977 703 776 hoặc hòm thư điện tử thietkenhathohodep@gmail.com các kiến trúc sư của chúng tôi sẽ giúp bạn có những không gian chuẩn tâm linh nhất.

thiết kế phòng thờ nhà ống

Thiết kế phòng thờ nhà ống

Mỗi nhà của một người Việt ta đều sẽ có bàn thờ trong nhà dùng để thờ kính những người đã khuất hay trang trọng hơn là thờ thêm thần linh nếu gia đình đó theo tôn giáo. vì thế bàn thờ trong nhà đã trở thành một văn hóa không thể thiếu trong con người Việt Nam ta. Dưới đây bài viết của thietkenhathoho.com sẽ giúp bạn lựa chọn thiết kế phòng thờ phù hợp với nhà ống.

Đặc điểm của phòng thờ nhà ống

Phòng thờ nhà ống thường sẽ đặt ở vị trí cao nhất trong nhà. Bởi phòng thờ là nơi linh thiên nên chọn những nơi yên tĩnh, thanh tịnh thể hiện lòng thành kính của gia chủ đối với bậc ông cha, tổ tiên ta. Tuy nhiên phòng thờ sẽ có nhiều đặc điểm khác biệt hơn những căn phòng chức năng khác.

Những lưu ý khi bố trí phòng thờ

Những lưu ý khi bố trí phòng thờ

 

Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn tránh phạm phong thủy khi thiết kế phòng thờ trong nhà.

Không nên bố trí bàn thờ gần phòng vệ sinh và bếp

Trong phong thủy rất kỵ phòng thờ đặt ở gần nhà vệ sinh và bếp bởi vì nhà bếp và nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh nhất trong nhà. Nếu đặt phòng thờ ở gần các vị trí này sẽ dễ lên nấm mốc, không khí trong phòng dễ bị ẩm và lên mùi. Bên cạnh đó, luồng sinh khí sẽ bị ảnh hưởng xấu do phạm phong thủy khiến cho tiền bạc trong nhà thất thoát. Phòng thờ là nơi thiêng liêng dùng để tưởng nhớ những người đã khuất nên việc lựa chọn vị trí là điều vô cùng quan trọng trong thiết kế nhà ống.

 

Bàn thờ trong phong thủy được xem là tài lộc của gia đình, đặt bàn thờ ở đâu trong nhà luôn là mối bận tâm của nhiều chủ doanh nghiệp lớn, nhỏ vì nếu lỡ phạm phong thủy thì công việc làm ăn khó suôn sẻ, tiền bạc hao tổn đáng kể.

Bàn thờ không được bố trí ngược với hướng nhà

Một lỗi phong thủy dễ mắc phải nhưng không phải ai cũng biết lại là điều đại kỵ nhất trong phong thủy là đặt bàn thờ ngược hướng nhà. Đặt bàn thờ ngược hướng nhà tự nhiên trong gia đình luôn có sự xung khắc, vợ chồng không hòa hợp, con cái trong nhà không hiếu thuận, gia đình thường gặp chuyện xui xẻo. Nặng hơn nếu đặt bàn thờ ngược hướng nhà nhiều thì khó tránh bị tuyệt từ đời sau ảnh hưởng đến thế hệ con cháu sau này.

Bàn thờ nhà ống không được đặt dưới xà ngang

Một số nhà thiết kế nhà tiết kiệm nên thường để lộ xà ngang hoặc ngôi nhà mang phong cách đơn giản nên muốn để lộ kết cấu nhà ra bên ngoài. Tuy thế, bàn thờ cũng không nên đặt dưới xà ngang vì điều này thể hiện sự bất kính đến tổ tiên ảnh hưởng đến sinh khí trong nhà.

Bố trí bàn thờ dưới xà ngang là vị trí xấu tự khắc nhiều vận xui, tai vạ ập đến gia đình. Nếu lâu ngày mà gia chủ không dời bàn thờ đi vị trí khác thì sát khí ngày một nặng gây thêm nhiều điều xui xẻo đến gia đình khó mà có cuộc sống an yên.

Bàn thờ xung với cửa ảnh hưởng tới sức khỏe cả gia đình

Bàn thờ xung với cửa ảnh hưởng tới sức khỏe cả gia đình

 

Nhiều nhà thường đặt bàn thờ đối diện với cửa chính ra vào nhà và hướng ra ngoài mặt đường điều này không tốt vì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình tự nhiên bị đau ốm triền miên mà không rõ lý do.

Bàn thờ nên đặt nơi yên tĩnh, không gian linh thiêng, không đối diện cửa chính hay cửa phòng hay lối đi qua lại hành lang nhà. Nếu trong trường hợp nhà gia chủ diện tích quá nhỏ thì dùng tấm bình phong để tạo không gian yên tĩnh cho tổ tiên ta.

Phòng thờ nhà ống không được để đồ phía dưới bàn thờ

Bàn thờ là nơi thiêng liêng vừa phải là không gian thanh tịnh lại phải có tầm nhìn tốt không bị bất kì vật gì hạn chế tầm nhìn phía trước ví dụ như tủ, vật trang trí,…che chắn tầm nhìn của bàn thờ làm cho không gian bàn thờ bị tù túng, bí bách. Bên cạnh đó, bàn thờ bị nhiều vật xung quanh chắn lại chính là phạm tội bất kính với tổ tiên, khiến cho gia đình gặp nhiều xui xẻo.

Không đặt bàn thờ trong phòng ngủ

Đặt bàn thờ trong phòng ngủ là điều cấm kỵ trong phong thủy ý nghĩa là đem điều xấu đến nhà, mọi ta vạ tự rước vào thân. Không gian phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi và hồi phục nguồn năng lượng trong người để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn. 

Nếu đặt bàn thờ trong phòng ngủ sẽ khiến tâm trạng gia chủ thêm lo lắng, mất ngủ thường xuyên hơn bởi vì luôn có cảm giác ai luôn canh chừng, dòm ngó đến mình. Vì thế mà ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt bình thường của cả hai vợ chồng.

Không nên đặt bàn thờ ngay cửa ra vào

Không nên đặt bàn thờ ngay cửa ra vào

 

Nhiều người quan niệm đặt bàn thờ ngay cửa ra vào trong nhà để tiện việc cúng kiến, lau chùi bàn thờ thường xuyên nhưng quên rằng bàn thờ là nơi linh thiêng nên đặt ở chỗ yên tĩnh, ít dòng người luân chuyển trong nhà gây khó chịu cho bậc tổ tiên mình. Chính vì vậy, bàn thờ nên đặt ở chỗ yên tĩnh và cao nhất trong  nhà ống để dòng sinh khí vượng hoạt động tốt từ đó ông bà sẽ phù hộ cho gia đình thêm nhiều phúc đức, làm ăn may mắn.

Bài vị ở trên bàn thờ không được đặt sát tường

Không chỉ nên tìm hiểu bàn thờ đặt đâu trong nhà cho đúng mà việc đặt bài vị như thế nào cũng là một việc hết sức quan trọng giúp cho gia đình suôn sẻ, ít gặp tai họa. Bài vị không nên đặt sát tường vì khi đặt bài vị sai chỗ sẽ dễ gặp nhiều vấn đề, trục trặc trong cuộc sống.

Tốt nhất, gia chủ nên đặt bài vị có một khoảng cách nhỏ so với tường nhà. Nếu bài vị đặt quá sát sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vận hạn, sự nghiệp sau này của gia chủ, vì thế mà dù không gian trong nhà quá nhỏ thì cũng nên tuân thủ luật phong thủy trên.

Bên trái bàn thờ nhà ống không được bừa bộn

Trong nhà, dù là bất kỳ chỗ nào cũng không nên để bừa bộn phòng thờ là nơi linh thiêng nên lại phải là nơi được giữ gìn sạch sẽ nhất để thể hiện lòng thành kính, tôn trọng tổ tiên trong nhà. Nếu không tự khắc mọi ô uế, xui xẻo sẽ ùa kéo đến nhà gia chủ. Do đó, dù bận rộn đến đâu thì gia chủ nên giữ gìn phòng thờ luôn trong trạng thái sạch sẽ, khang trang nhất.\

Màu sắc và ánh sáng khi bố trí phòng thờ trong nhà ống

Màu sắc và ánh sáng khi bố trí phòng thờ trong nhà ống

 

Nhà kiến trúc sư khi bắt đầu thiết kế nên cân nhắc hai yếu tố quan trọng nhất sau hướng bàn thờ là màu sắc và ánh sáng trong phòng. Phòng thờ nên chọn màu sơn đồng bộ với nội thất trong phòng để mang đến cái nhìn hài hòa, cả tổng thể về màu sắc, ánh sáng nhằm tôn nên vẻ đẹp trang nghiêm tại nơi này.

Gia chủ nên chọn những màu sắc mang sự trầm tĩnh, trang trọng như vàng, nâu, vàng kem,… Thể hiện bề thế, sự quan trọng của căn phòng này đối với gia chủ. Màu vàng trầm thể hiện sự trang trọng kèm theo sự ấm cúng đay là màu sắc thích hợp nhất khi thiết kế phòng thờ trong nhà ống. Lưu ý, phòng thờ nên chọn ánh sáng vàng hoặc trắng ngả vàng tránh chọn màu trắng sáng vì sẽ mang lại cảm giác heo hút, lạnh lẽo.

Ánh sáng và cách sắp xếp bàn thờ trong nhà ống

Bố trí phòng thờ trong phòng khách thường là dành cho các ngôi nhà có thiết kế diện tích nhỏ. Nếu trong nhà ống không đủ phòng để làm phòng thờ thì mới bất đắc dĩ thiết kế bàn thờ ở phòng khách. 

Khi thiết kế bàn thờ ở phòng khách nên chọn bàn thờ có kích thước vừa phải phù hợp với không gian phòng khách. Khi làm phòng thờ ở phòng khách nên chú trọng chọn mẫu bàn thờ có thiết kế đơn giản đề đồng bộ với nội thất trong phòng khách mà không thiếu đi sự trang nghiêm.

Bên cạnh đó, khi lập bàn thờ không nên thiếu các vật quan trọng như lư hương, bài vị, cốc uống nước, những vật thờ cúng phong thủy khác,…tuy nhiên không nên bày trí quá cầu kỳ hay quá nhiều trên bàn thờ.

Một số mẫu thiết phòng thờ trong nhà ống

Dưới đây là một số mẫu thiết kế phòng thờ trong nhà ống ở nhiều vị trí khác nhau theo từng mẫu thiết kế nhà ống 2 tầng, 3 tầng,…sẽ mô phỏng vị trí nên đặt bàn thờ:

Mẫu Phòng thờ trên tầng 4 

Mẫu Phòng thờ trên tầng 4 

 

Ngôi nhà có đến 4 tầng lầu thường sẽ xây dựng được nhiều phòng nên việc dành riêng một phòng để làm phòng thờ là điều hoàn toàn có thể. Khi làm hẳn một phòng thờ thì nên bày trí trang trọng thể hiện sự uy nghiêm, bề thế tổ lòng thành kính với các bậc bề trên mình.

Mẫu phòng thờ tầng 1 gần phòng khách

Mẫu phòng thờ tầng 1 gần phòng khách

 

Phòng thờ kết hợp với phòng khách thì nên chọn mẫu thiết kế đơn giản để phù hợp với không gian trang trọng như phòng khách, tránh chọn những họa tiết cầu kỳ bởi sẽ khó hòa hợp với những món đồ nội thất của phòng khách làm mất thẩm mỹ.

Thiết kế phòng thờ nhà ống 2 tầng gần ban công

Những ngôi nhà có diện tích lớn hơn 100m2 sẽ có thiết kế nhà ống tương đối rộng rãi, nhiều chức năng phòng ốc tiện nghi. Bên cạnh đó là những chức năng tiện ích có thể kể đến như ban công, gara ô tô,…Đặc biệt là ban công tầng 2 nơi lý tưởng nhất trong nhà để đặt phòng thờ trong nhà.

mặt bằng kiến trúc tầng trệt

 

Với cách bố trí các chức năng phòng ở tầng trệt tương đối hợp lý bao gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ master, 1 phòng bếp, 1 gara ô tô, 2 nhà vệ sinh trong đó có 1 nhà vệ sinh khép kín. Nếu gia chủ cảm thấy ngôi nhà quá chật chội, ngột ngạt thì nên trang trí thêm nhiều cây cối giúp nhà tươi tắn hơn.

mặt bằng kiến trúc tầng lầu

 

Đối với tầng lầu trên thì có 2 phòng ngủ nhỏ dành cho con cái, kèm theo sẵn bên trong là nhà vệ sinh khép kín. Bên cạnh đó, ngôi nhà này trưng dụng khoảng trống bên ban công để làm phòng thờ vừa đón được ánh nắng mặt trời, vừa có không gian yên tĩnh là nơi thích hợp nhất để làm phòng thờ trong nhà.

Thiết kế phòng thờ nhà ống 2 tầng ở cuối tầng 2

Thiết kế phòng thờ nhà ống 2 tầng ở cuối tầng 2

 

Khác với thiết kế trên làm phòng thờ ở gần ban công nhà thì thiết kế này lại chọn làm phòng thờ ở cuối nhà theo dạng mẫu nhà ống 2 tầng với mặt tiền 5m, dài 16m. Phần ban công nhà thiết kế đơn giản dùng để đón nắng vào nhà và làm sân phơi nhỏ cho nhà. Tiếp theo là 2 phòng ngủ với 1 nhà vệ sinh bên ngoài. Ở cuối nhà được chọn làm nơi thờ cúng tổ tiên ông cha ta là nơi không gian yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn so với những chức năng phóng khác.

Thiết kế này thích hợp với những ngôi nhà được chọn làm nhà từ đường trong dòng họ bởi vì khi đó phòng thờ sẽ được xây dựng, trang trí hoành tráng để mỗi dịp vào cuối tuần hay cuối tháng con cái sẽ tụ họp lại về nhà này để thăm ông bà và hàn huyên cùng mọi người trong gia đình. Ngoài ra, thiết kế hẳn một căn phòng biệt lập để thờ trong nhà sẽ tiện cho việc cúng kiến hay tổ chức những buổi cúng do thầy phong thủy cúng sẽ ít làm ảnh hưởng đến 

Thiết kế phòng thờ nhà ống 2 tầng kết hợp với phòng khách

Nhiều thiết kế nhà chọn phòng khách là nơi kết hợp với phòng thờ bởi sự tiện lợi của nó mà nhiều người Việt Nam đang dần chọn mẫu thiết kế này nhiều hơn. Bởi đây là thiết kế tiện cho những ai họ hàng xa nhà đến thăm ông bà mình sẽ không phải leo đến tận 2 tầng để thắp nhang.

Bên cạnh đó, những dịp cúng kiến lớn nhỏ cũng sẽ thuận tiện hơn cho mọi người trong gia đình bởi không cần phải đi lại qua nhiều lần với khoảng cách quá xa giúp việc dọn dẹp, trang trí thuận tiện, dễ dàng hơn.

Thiết kế phòng thờ nhà ống 2 tầng kết hợp với phòng khách

 

Như bảng vẽ thiết kế trên thì bước vào nhà chính là phòng khách là phòng thờ những ưu điểm của thiết kế này là cửa chính bước vào nhà không nhìn thẳng vào phòng thờ và những cửa khác của chức năng khác cũng không đối diện thẳng vào bàn thờ, chính nhờ thiết kế này giúp dòng sinh khí trong nhà luôn tươi mới, mang đến nhiều may mắn gia chủ.

Thiết kế phòng thờ nhà ống 2 tầng ở tum

Thiết kế phòng thờ nhà ống 2 tầng ở tum

 

Đối với mẫu nhà ống 2 tầng ở tum nằm ở mặt tiền có chiều rộng khoảng 4m, dài 22m với tổng diện tích 88m2 sẽ phù hợp với thiết kế tầng trệt là phòng sinh chung, phòng bếp và 1 nhà vệ sinh. Riêng với tầng tum thì sẽ có 1 phòng thờ và 1 phòng ngủ, đặc biệt phòng thờ sẽ hướng ra ngoài ban công tận hưởng ánh sáng thiên nhiên từ mặt trời..

Còn thiết kế tầng trên sẽ có 1 phòng ngủ master lớn và 1 phòng ngủ nhỏ dành cho con cái với nhà vệ sinh khép kín giúp mọi người sử dụng nhà vệ sinh một cách thoải mái nhất

Thiết kế phòng thờ nhà ống 3 tầng cuối nhà

Thiết kế phòng thờ nhà ống 3 tầng cuối nhà

 

Thông thường những ngôi nhà có thiết kế phòng thờ sau cùng nhà và đặt ở nơi cao nhất trong nhà sẽ chọn những mẫu thiết kế phòng thờ hoành tráng, uy nghiêm, trang trọng có thể luôn thần linh thì mức độ trang trọng càng cao vì đây là thể hiện sự tôn kính, lòng hiếu thuận đối với bậc bề trên ta.

tháng 7 kiêng gì

Tháng 7 kiêng gì?

Vào tháng 7 hằng năm người người nhà nhà tổ chức lễ cúng cô hồn cầu mong sự an lành, may mắn, thuận lợi trong công việc. Bên cạnh đó, người ta còn truyền tai nhau những điều cấm kỵ không nên làm vào tháng cô hồn để nhà cửa không bị quấy phá, xui xẻo đến nhà. Dưới đây nhà Thietkenhathoho.com sẽ giúp bạn tìm hiểu những điều cấm kỵ trong tháng 7 âm lịch nhé.

Tháng cô hồn là gì?

Tháng cô hồn là gì?

 

Vào tháng cô hồn người Việt ta thường xuyên tổ chức cúng kiến như một phong tục truyền thống lâu đời, nhằm xua đuổi tà ma, tránh vận xui đeo bám. Thực chất, tháng cô hồn có xuất phát từ Trung Quốc thuộc Đạo Giáo từ xa xưa truyền bá cho người dân đến ngày nay.

Theo như chuyện kể rằng vào mùng 2 tháng 7 âm lịch hằng năm, Diêm Vương ở Địa Phủ sẽ mở quỷ môn quan, cho các vong hồn trở lại dương gian. Vì thế, tháng cô hồn cũng là tháng con người ta phát tâm từ bi cúng dường cho các vong hồn có cái ăn, cái mặc giúp họ mau chóng siêu thoát và ít quấy phá người phàm chôn nhân gian.

Nhưng theo truyền thuyết tại Việt Nam ta có đôi phần khác, những vong hồn chịu tội nặng khó siêu thoát sẽ phải ở tận dưới âm Ty Địa Ngục. Tháng 7 âm lịch hằng năm sẽ là ngày Diêm Vương mở cửa cho các vong hồn, ma quỷ trở về dương gian, thăm lại chốn quê hương của mình. Vì thế, người ta đặt ra nhiều điều luật kiêng kỵ tháng này, bởi nếu con người làm gì bất kính hay phạm phải điều kỵ sẽ bị ma quỷ quấy phá cuộc sống. Vào tháng này người ta thường tổ chức cúng cô hồn, đốt giấy tiền vàng bạc, tỏ tấm lòng thành đến ma quỷ, mà không quậy phá người dương gian ta.

Xem thêm: Bài văn khấn tháng 7

Những điều cần kiêng kỵ trong tháng 7

Những điều dưới đây cần lưu ý tránh phạm phải vào mỗi tháng 7 âm lịch hằng năm. Ông bà ta có câu “Có kiêng, có lành“ khuyên độc giả nên kiêng kị những việc sau, để có cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Không đi chơi đêm vào tháng cô hồn

Tháng 7 là tháng ma quỷ đi lang thang nhiều nhất vào ban đêm, chúng lãng vãng ở nơi ít người qua lại. Vì thế bạn nên hạn chế đi đêm vào tháng 7 để tránh gặp điều không may xảy đến với mình.

Không đốt tiền vàng, vàng mã

Đốt vàng mã tháng này rất nhiều nhưng không nên tùy tiện đốt mà không khấn vái, chuẩn bị đàng hoàng trước. Ngược lại dễ thu hút ma quỷ đến quấy phá cuộc sống yên bình của gia đình mình.

Không nhổ lông chân

Ông bà ta thường có câu “ một sợi lông chân quản 3 con quy” nếu nhổ lông chân tháng cô hồn dễ bị ma quỷ theo quấy nhiễu, nhiều chuyện phiền phức không đâu mà tự tìm đến, hao tổn tiền bạc đáng kể.

Không phơi quần áo buổi đêm

Không phơi quần áo buổi đêm

 

Bạn không nên phơi quần áo vào ban đêm vì có thể ma quỷ sẽ “mượn tạm” để mặc làm cho bạn gặp xui xẻo, gặp điều không may mắn.

Không ăn vụng đồ cúng

Rằm tháng 7, nhiều gia đình sẽ có mâm cúng tháng cô hồn để ban phát đồ ăn cho các quỷ đói, linh hồn lang thang. Nhưng bạn nên đợi cúng xong mới ăn, không ăn vụng đồ của người âm chưa cúng hoặc chưa xin phép vì sẽ rước họa vào người.

Không nhặt tiền lẻ rơi

Tiền bạc rơi xuống đường không nên lượm, theo phong tục thì người cúng bái sẽ rải tiền cho cô hồn. Nếu nhặt số tiền này sẽ hứng chịu nhiều điều xui xẻo, cuộc sống gặp nhiều sóng gió.

Không treo chuông gió ở đầu giường

Tiếng chuông gió trong đêm tượng trưng theo quan niệm xưa rằng là tiếng gọi ma quỷ đến. Tốt nhất không nên treo chuông vào tháng cô hồn vì dễ gặp nhiều tai vạ không hay xảy đến.

Không gọi tên vào ban đêm

Tuyệt đối không gọi hay gào thét tên nhau vào ban đêm bởi ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người đó mang đến nhiều điều xui xẻo bủa vây người đó không ngớt.

Không hù dọa người khác

Hù dọa người khác vào tháng này dễ làm “hồn bay phách lạc” người yếu vía sẽ bị quỷ nhập vào mà không hay biết, tuyệt đối kiêng hành động này trong tháng 7.

Xem thêm: Bài văn khấn rằm tháng 8

Không cắm đũa giữa bát cơm

Không cắm đũa giữa bát cơm

 

Hành động cắm đũa vào giữa bát cơm chỉ phù hợp khi đang cúng tế. Nếu không phải đang cúng tế thì bạn đang mời ma quỷ đến ăn cơm chung với nhà bạn đó.

Không mua xe cộ

Tháng cô hồn không nên mua sẽ vì phạm ngày sát chủ, kỵ thiên can địa chi tương khắc cực kỳ xấu, không tốt cho thân chủ của xe. 

Không đến gần góc tường

Những góc xó tường người ta thường truyền tai nhau là nơi ma quỷ ẩn chứa trong nhà. Hạn chế đến những góc tường trong nhà điều này dễ làm linh khí của bạn yếu đi, dễ dẫn đến mệt mỏi mất sức.

Không chụp hình qua gương

Khi đi ra đường vào ban đêm đừng nên chụp hình cùng không nên chụp hình trước gương ở các địa điểm trung tâm mua sắm, vui chơi,…và cả ở nhà bởi đây là con đường ma quỷ dễ dàng nhập vào con người nhất.

Không để mũi dép hướng về giường khi ngủ

Tuyệt đối không nên để mũi dép hướng vào giường khi bạn chuẩn bị ngủ. Vì đây là đặc điểm quỷ nhận dạng người sống, rất có thể chúng sẽ lên giường, nằm ngủ chung với bạn, khiến linh khí bạn yếu đi, mệt mỏi, đau đầu,…

Không cắt tóc

Tháng cô hồn rất kiêng kỵ việc cắt tóc, nếu có cắt thì nên hạn chế hết sức có thể. Nếu không ma quỷ sẽ dẫn dụ âm khí đến bạn, khiến sức khỏe suy yếu thường bị bệnh vặt, ốm đau, thuốc thang triền miên.

Không cúng đồ mặn

Khi cúng cô hồn các quý độc giả không nên cúng đồ mặn sẽ làm khơi dậy lòng “ tham, sân, si” trong phần những bọn ma quỷ biến chúng trở nên hung tàn, dữ dằn hơn. Nếu lỡ không may chúng còn mang nhiều tai ương rắc rối đến với gia đình gia chủ nhiều hơn.

Không nên bơi lội

Không nên bơi lội

 

Tháng cô hồn nên các khu vực sông suối, ao hồ bạn nên tránh xa, kể cả hồ bơi dù có an toàn đến mấy cũng nên kiêng kỵ. Bởi quỷ ma thường tụ tập những nơi có nước, con người tới những nơi này thường sẽ gặp chuyện không may.

Cách hóa giải vận xui trong tháng cô hồn

Nếu lỡ phạm phải những điều cấm kỵ trên vào tháng cô hồn, thì dưới đây là một số cách hóa giải mang lại điềm lành cho bạn như:

Đốt trầm

Cách hóa giải vận xui trong tháng cô hồn

 

Trầm hương thường là tín vật trong mỗi ngôi chùa, mùi hương trầm hương rất thơm, thơm nhẹ, dễ chịu, thơm lâu mùi hương rất là thư giãn, giúp tinh thần bớt căng thẳng hiệu quả. Mùi hương của trầm hương còn có hiệu quả tốt trong việc đuổi trừ tà ma, yêu quái muốn phá hoại gia đình mình. Bên cạnh đó, trầm hương còn có khả năng bảo vệ tốt sinh khí trong nhà giúp mọi người khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.

Hiện nay trầm hương bị sản xuất tràn lan một cách vô tội vạ, bạn nên chọn những nơi bán trầm uy tín chất lượng để hạn chế tình trạng nhiễm các chất hóa học độc hại. Ngoài trầm hương ra bạn có thể sử dụng thêm tinh dầu thiên nhiên giúp tinh thần, năng lượng luôn hoạt động tích cực hơn.

Trên thị trường có rất nhiều loại trầm hương khác nhau về hình thức trầm thì được phân thành 3 loại chính như dưới đây:

 • Trầm dạng hương bột: Bạn đổ ra một lượng bột vừa phải vào lò đốt trầm bằng điện hương thơm sẽ tự khắc lan tỏa khắp phòng.
 • Nụ trầm hương (giống nụ hoa hồng) : Bạn dùng lửa đốt phần đầu của trầm hương rồi đặt trên đĩa nhỏ để hương bay tỏa khắp nhà.
 • Trầm hương dạng mảnh: Bạn nên sử dụng khay đốt trầm hương chuyên dụng dành cho dạng mảnh. Sau đó, đặt một góc phòng để trầm hương tự lan tỏa hương thơm, tốt nhất là đặt nơi có gió hương thơm sẽ lan tỏa nhanh hơn.

Làm từ thiện

Làm từ thiện cũng là một cách giải nghiệp, thể hiện tấm lòng từ bi đến chúng sanh, cứu khổ cứu nạn những con người khốn khổ. Đặc biệt, tháng 7 cũng là tháng có nhiều cô hồn khó siêu thoát lãng vãng ngoài nhất. Vì thế, gia chủ nên chuẩn bị đồ cúng đầy đủ theo điều kiện kinh tế của mình giúp vong hồn có cái ăn, cái mặt đủ đầy.

Đeo đá phong thủy

Đeo đá phong thủy

Đeo đá phong thủy

 

Đá phong thủy theo như trong sách phong thủy tùy vào hình dáng, loại đá mà chúng có thể hóa giải vận hạn cho gia chủ. Vì thế mà nhiều người đặt đá phong thủy trong phòng làm việc, phòng khách hoặc làm trang sức đeo bên mình thầm mong mang lại may mắn, bình yên, công việc thuận lợi. Những loại đá có khả năng cải vận đẩy lùi năng lượng tiêu cực như: ruby, đá mắt hổ, đá mặt trăng,…giúp mang lại may mắn, phước lành.

Tắm với nước lá

Khi tắm với nước lá thì một phần xúi quẩy đã được rửa trôi sạch sẽ. Tốt nhất là người phạm phải điều kiêng kỵ tự nấu để hiệu quả hiệu nghiệm hơn. Còn lại người phạm cấm kỵ phải thành tâm hối cải, mới có thể thoát khỏi vận xui triệt để nhất.

Dùng muối

Muối tượng trưng cho may mắn, điềm lành. Bên cạnh đó, nó còn có công dụng đuổi tà ma, thu hút tài lộc, may mắn vào nhà. Người ta thường giải xui bằng cách ném muối qua vai, ném qua vai trái tức sẽ xóa bỏ vận xui đi còn nếu ném qua vai phải thì vận xui không những không bị xóa bỏ mà còn xui thêm gấp bội phần. Ngoài ra, bạn có thể tiêu biến vận xui trong nhà bằng cách rắc muối vào những nơi như phòng ngủ, phòng khách,…những nơi bạn cảm thấy xui xẻo, ô uế.

Đeo tỏi bên mình

Đeo tỏi bên mình

 

Tỏi là công cụ mà các thầy bùa trừ yêu thường dùng để diệt trừ ta ma. Bạn có thể đem theo bên mình để hạn chế những âm khí muốn hãm hại mình. Bên cạnh đó nó còn là một lá bùa trấn an rất hiệu quả, giúp bạn né những điều không may xảy đến.

Cách cúng cô hồn

 • Chuẩn bị cúng cô hồn thì gia chủ nên ăn mặc chỉnh chủ để tỏ lòng tôn trọng.
 • Tránh trẻ con, bà bầu và người già lại gần nơi cúng cô hồn bởi dễ bị ma quỷ nhập làm sức khỏe suy nhược, yếu linh khí.
 • Khi cúng cô hồn không nên cúng các món mặt như xôi, gà, heo,…
 • Nên chọn vị trí cúng cô hồn ở ngoài sân nhà, những nơi hướng ra ngoài cửa nhà mình.
 • Rải tiền bạc thì nên rải đều cả 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để ma quỷ đều có thể lấy được.
 • Người xưa quan niệm rằng khi thắp nhang nên chọn các con số lẻ như: 1, 3, 5, 7, 9. Mang ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất, mong người đã khuất phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, sức khỏe, gia đạo an yên, mọi sự như ý.
 • Không nên cắm nhang xiêu vẹo, đây được cho là hành động bất kính với bề trên.
 • Trang trí đồ cúng cũng cần phải tuân quy tắc “đông bình – tây quả” cùng rượu và nước.
 • Quy tắc chuẩn bị cúng bái cô hồn gia chủ chỉ cần đứng giữa mâm cúng. Sau đó, mình chắp hai tay lại đưa lên trán và bắt đầu khấn. Tiếp theo khấn vái ba cái. Kế đó đọc bài khấn đã chuẩn bị sẵn và sau khi kết thúc lạy 4 cái và vái thêm 3 cái.
 • Gia chủ nên lưu ý khi khấn cần cầu nguyện những cái tên liên quan đến người thân quá cố, rồi tự giới thiệu mình bằng cách đọc ngày tháng năm cả ta và tây, địa phương mình ở, tên họ đầy đủ, tuổi và các tên của thành viên trong nhà với lời cầu nguyện mong ước mà gia chủ muốn hướng đến.
Bình phong che phòng thờ

Vì sao phải sử dụng bình phong che phòng thờ

Bình phong che phòng thờ có ý nghĩa rất tốt trong phong thủy giúp hóa giải những điều đại kỵ không may phạm phải khi thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên không phải ai cũng biết bình phong là gì, nguồn gốc,  ý nghĩa và cách lựa chọn bình phong chuẩn nhất. Vậy hãy cùng nhà thờ họ tìm hiểu ngay trong nội dung bài viết dưới đây.

Bình phong che phòng thờ là gì?

<b>bình phong che phòng thờ </b> là Gì?

 

Bình phong che phòng thờ được hiểu một cách đơn giản là vật phẩm dùng để che chắn gió thổi vào khu vực thờ cúng, cũng như tạo không gian riêng tư và trang trí cho phòng thờ.

Bình phong gồm nhiều tấm bảng đứng có một phần chân cố định, được kết nối với nhau bằng bản lề, có thể dễ dàng di chuyển và xếp gọn. Tùy theo diện tích sử dụng, nhu cầu riêng của khách hàng mà ta có thể tùy chỉnh số lượng bức ghép che chắn, thông thường là 4 bức, tối thiểu là 3 bức.

 

✅✅✅ Xem thêm: cốt bát hương là gì?

Nguồn gốc Của Bình Phong

Nguồn gốc Của Bình Phong 

 

Nếu bạn xem những bộ phim cổ trang của Trung Quốc, chắc hẳn không còn quá xa lạ với những bức bình phong trong tẩm cung của Hoàng Thượng, nhà của các vị quan viên…. Nhưng bạn có biết nguồn gốc của nó có từ bao giờ chưa? Nhà thờ họ sẽ bật mí cho bạn. Tấm màn che đầu tiên đã có từ thời Nhà Đông Chu năm 771-256 TCN. Nhưng nó được xuất hiện chính thức ở thời nhà Hán từ năm 206 trước Công Nguyên đến năm 220 sau Công Nguyên.

Mới đầu, sản phẩm được làm thủ công bằng gỗ tự nhiên. Về sau, người ta đã vẽ thêm tranh phong cảnh hay những câu chuyện thần thoại và cảnh sinh hoạt trong cung đình. Thậm chí họ còn cách điệu bằng cách bọc lụa ở giữa khung gỗ tạo sự mềm mại uyển chuyển, lối các khung lại với nhau bằng bản lề sau đó bạc đính đá quý lên khung mang đến sự sang trọng, độc đáo cho không gian sử dụng.

Vào thời kỳ Tân La Triều Tiên thống nhất vật dụng này được quan tâm nhiều hơn và gọi là irworobongdo (một phần quan trọng thường được đặt sau ngai vàng của vua). Cuối thời Trung Cổ bình phong còn du nhập vào châu Âu. Kể từ đó, chúng đã xuất hiện rầm rộ với 32 mảnh ghép.

Tại Việt Nam, vật dụng này thường xuất hiện ở các cung điện vua chúa, nhà quan viên hay gia đình quý tộc có vị thế trong xã hội. Đến nay, hầu hết  các hộ gia đình đều sở hữu như một tấm che trang trí không gian thờ cúng tâm linh.

✅✅✅ Xem thêm: Nguồn gốc của câu đối 

Các loại bình phong phổ biến hiện nay

Hiện nay có rất nhiều loại bình phong có họa tiết và kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên, việc phân loại vật phẩm này thường căn cứ vào chất liệu thiết kế. Cụ thể:

Bình phong bằng gỗ

Bình phong bằng gỗ

 

Đây là mẫu bình phong được khá nhiều gia đình yêu thích và lựa chọn. Bởi nó mang vẻ đẹp mộc mạc giản dị, dễ kết hợp với đồ dùng nội thất trong nhà. Khi dùng để che chắn các vị trí như bàn thờ sẽ mang đến cho không gian thờ cúng sự yên tĩnh và linh thiêng hơn.

Bình phong nhựa

Bình phong nhựa

 

Nhựa dùng để sản xuất cần là loại nhựa cao cấp, dẻo, có độ bền cao. Sản phẩm làm ra dùng để trang trí sẽ tạo nên sự ấn tượng hiện đại và độc đáo riêng.

Xem thêm: Những mẫu phòng thờ nhà ống đẹp

Bình phong bằng vải

Bình phong bằng vải

 

Loại này được sử dụng chủ yếu để che chắn ở các cơ sở y tế, cửa hàng.

Bình phong tre

Bình phong tre

 

Vật phẩm được làm bằng tre thường xuất hiện ở nhiều ở không gian quán ăn mang đậm phong cách truyền thống và hoài niệm.

Bình phong kính

Bình phong kính

 

Là sản phẩm rất được ưa chuộng trong các văn phòng, phòng tắm và phòng ngủ hiện đại.

Bình phong sắt

Bình phong sắt

 

Để đáp ứng nhu cầu trang trí của gia chủ thì các mẫu bình phong bằng sắt chính là sự lựa chọn thông minh giúp gia chủ tận dụng được tối đa diện tích để trồng hoa, mang đến vẻ đẹp độc đáo lạ mắt cho ngôi nhà.

Ngoài ta có thể sử dụng các chất liệu đá để làm bình phong ngoài trời. Mỗi chất liệu khác nhau sẽ tạo nên các sản phẩm mang đặc trưng riêng và phù hợp với các không gian và thị hiếu của từng khách hàng.

Công Dụng của Bình Phong

Để giải đáp thắc mắc cho câu hỏi: Vì sao cần sử dụng bình phong che phòng thờ ? Mời bạn cùng điểm qua một vài công dụng tiêu biểu của vật dụng này như sau:

–  Với sự đa dạng về màu sắc, chất liệu, hoa văn trang trí bình phong được sử dụng như một vật trang trí phòng thờ, phòng khách giúp không gian ngôi nhà trở nên đẹp và ấn tượng hơn.

–  Vật phẩm này còn được dùng để che chắn giữa các gian trong nhà như phòng khách và tủ thờ, phòng bếp và khu vực ăn uống tạo sự riêng tư cho từng không gian.

–  Sử dụng các tấm che chắn này sẽ làm ngăn cản các luồng gió xấu, tà khí vào trong nhà. Điều chỉnh hướng gió và không khí một cách hài hòa nhất.

Ý nghĩa của bình phong trong văn hóa thờ cúng

Ý nghĩa của bình phong trong văn hóa thờ cúng

 

Ngoài những công dụng kể bên trên thì bình phong còn mang những ý nghĩa vô cùng linh thiêng trong văn hóa thờ cúng của người Việt.

Đây là một vật phẩm mang ý nghĩa phong thủy rất tốt. Nó giúp che chắn gió và các luồng khí độc thổi vào nhà, hạn chế tầm nhìn của mọi người trực tiếp vào không gian thờ cúng. Nhờ đó, chúng ta có thể điều chỉnh đường đi của sinh khí, giúp ngôi nhà luôn có trường khí tốt đẹp. Và tạo được sự riêng tư, linh thiêng cần thiết cho không gian thờ cúng.

Sản phẩm này còn giúp hóa giải các vị trí xấu trong ngôi nhà bạn. Nhất là với gia đình nào không có phòng thờ riêng, các kiến trúc mở thông nhau như bàn thờ chung cư đặt tại phòng khách hay bàn thờ đặt phòng ăn thì lại càng cần sử dụng bình phong che chắn này để tránh được các đại kỵ trong thờ cúng.

✅✅✅ Xem thêm: Ý nghĩa của việc cúng ông công ông táo

Cách đặt và lựa chọn bức bình phong hợp phong thủy

Cách đặt và lựa chọn bức bình phong hợp phong thủy

 

Để bình phong phát huy tối đa công dụng thì cách đặt và lựa chọn kích thước, họa tiết là điều hết sức quan trọng.

Vị trí đặt

Vị trí đặt bình phong chuẩn sẽ giúp gia chủ vạn sự hưng thuận mang đến nhiều điều tốt lành. Do chúng dễ dàng xếp gọn và di chuyển nên có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau sao cho phục vụ tốt nhu cầu của gia chủ. Những vị trí được sử dụng nhiều nhất tại các gia đình là:

 • Đặt ở vị trí khoảng không giữa phòng khách và bàn thờ gia tiên, bàn thờ phật hoặc bàn thờ với của chính, khu vực nấu nướng sinh hoạt, giữa phòng khách và cửa chính, để ngăn chặn luồng khí xấu vào nhà và đảm bảo sự thanh tịnh của nơi thờ cúng tâm linh.
 • Nếu hướng xuống của cầu thang nhìn thẳng ra cửa đi ta hay đặt bình phong để ngăn cản cát khí bị phân tán
 • Đặt ở khoảng trống ngăn cách giữa phòng ngủ với khu thay đồ

✅✅✅ Xem thêm: Nên đặt ban thần tài ở đâu

Kích thước bình phong

Tùy thuộc vào không gian che chắn và trang trí mà bạn lựa chọn kích thước cho phù hợp.

Thông thường, kích thước của nó căn cứ vào kích thước của cửa giữa công trình, có thể tăng hoặc giảm sao cho đứng từ trung tâm công trình nhìn ra ngoài cảm thấy chúng vừa che kín hết cửa giữa là ổn.

Đối với bình phong che phòng thờ chiều cao khoảng 1m80 là hợp lý, không nên cao quá sẽ tạo cảm giác bí bức, chật chội cho căn phòng.

Họa tiết trang trí

Để tạo không gian trang nhã, hài hòa, gia chủ nên lưu ý đến họa tiết của sản phẩm. Nên chọn những họa tiết hợp với phong thủy, hoặc hoa văn tạo ra cát khí như: hình hoa sen, hoa cúc, chim công,  hoa hồng, Tùng – Cúc- Trúc – Mai…Không sử dụng loại hoa văn lòe loẹt hay y tế vải trắng để che bàn thờ và các nơi trong ngôi nhà.

Kinh nghiệm chọn mẫu bình phong che phòng thờ

Kinh nghiệm chọn mẫu <b>bình phong che phòng thờ </b>

 

Mách nhỏ bạn một số kinh nghiệm để lựa chọn được loại bình phong bàn thờ đẹp phù hợp nhất với mọi không gian sống.

 • Nên lựa chọn mẫu bình phong bàn thờ bằng gỗ tự nhiên như gỗ hương, gỗ mít, gỗ sồi. Bởi chất lượng, sự giản dị, mộc mạc nhưng vô cùng trang nghiêm, thể hiện được tình cảm và sự biết ơn của người thờ cúng với chân linh hương linh đã mất.
 • Họa tiết trang trí cần nhẹ nhàng, đơn giản, không quá cầu kỳ, màu sắc lòe loẹt làm mất sự thanh tịnh của bàn thờ.
 • Khi mua bình phong bạn nên mua dư hơn so với chiều rộng cần che chắn để tránh bình phong bị kéo căng dẫn đến dễ bị đổ..
 • Không nên sử dụng bình phong bằng trúc có nhiều khe hở vì khi có gió thổi qua tạo ra tiếng kêu làm tán khí và phá vỡ sự yên tĩnh của nơi thờ cúng. Trừ trường hợp bàn thờ hướng thẳng ra thì nên sử dụng vách ngăn thoáng.
 • Nên tránh các loại bình phong kín để không tạo cảm giác nặng nề, bí bách mất tính thẩm mỹ.
 • Về màu sắc nên sử dụng tông màu trầm, ấm có sự hài hòa với tổng thể căn phòng.

Xem thêm: Kinh nghiệm mua chuông mõ cho người tu tại gia

Các mẫu bình phong bàn thờ được ưa chuộng nhất hiện nay

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều bức bình phong phòng thờ với mẫu mã khác nhau để gia chủ lựa chọn. Dưới đây là tổng hợp những mẫu bình phong bàn thờ đẹp được nhiều người ưa chuộng nhất.

Bình phong làm từ gỗ tự nhiên cao cấp với độ bền đẹp cao khả năng chống mối mọt cực tốt mang đến cho không gian phòng thờ sự trang nhã, gần gũi, ấm áp.

bình phong gỗ sơn trắng kết hợp vải lụa in tranh hoa lá

Bức bình phong gỗ sơn trắng kết hợp vải lụa in tranh hoa lá cực đẹp

bình phong hiện đại

Mẫu bình phong thích hợp cho những ngôi nhà có thiết kế hiện đại và gia chủ yêu thích sự trẻ trung. tươi sáng.

bình phong gỗ nền lụa với họa tiết độc đáo

 

Mẫu bình phong gỗ  chi tiết hoa lá cách tân đẹp

Trên đây là những thông tin liên quan đến bình phong che phòng thờ . Cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết của chúng tôi hôm nay. Nếu cần tư vấn thiết kế nhà thờ họ hay những công trình kiến trúc tâm linh khác quý chủ đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0977. 703. 776 hoặc hòm thư điện tư thietkenhathohodep@gmail.com các kiến trúc sư của chúng tôi sẽ giúp quý chủ đầu tư có những không gian hợp lý nhất.

thắp hướng vào buổi tối

Có nên thắp hương tối không

Để bàn thờ tổ tiên không bị nguội lạnh, lúc nào cũng đầy đủ hương khói thì việc thắp hương là điều rất cần thiết. Tuy nhiên có nên thắp hương tối không thì không phải ai cũng biết về vấn đề này. Vậy hãy cùng nhà thờ họ tìm hiểu trong nội dung bài viết ngày hôm nay.

Ý nghĩa của việc thắp hương  

Ý nghĩa của việc thắp hương  

 

Về mặt tâm linh, mỗi khi thắp nén nhang lên trên bát hương gia tiên, bát hương Phật hoặc bát hương thần linh thổ công thổ địa, thần tài… khói nhang tỏa ra xung quanh tạo thành một sợi dây vô hình kết nối giữa hai thế giới âm dương lại với nhau. Nói cách khác, việc thắp hương được xem như là hành động phát ra tín hiệu thỉnh chư vị thần linh, bậc bề trên về thu lộc.

Vào những ngày lễ tết, mùng một hôm rằm hay ngày giỗ, các gia đình thường tiến hành thắp hương để khấn vái thần linh, ông bà tổ tiên để tưởng nhớ, biết ơn công lao sinh thành, xây dựng gia phong nề nếp của thế hệ trước và cầu mong tổ tiên chứng giám cho lòng thành, dõi theo phù hộ độ trì cho con cháu bình an, hạnh phúc và thành đạt.

Trong xã hội hiện đại ngày nay thì việc thắp hương không chỉ dừng lại ở những dịp lễ tết, giỗ chạp mà nó đã trở thành thói quen hằng ngày của rất nhiều gia đình. Bởi thắp hương giúp cho ngôi nhà trở nên ấm áp, yên bình, tâm hồn và tinh thần của gia chủ cũng thoải mái, an nhiên hơn. Không chỉ vậy, thói quen này còn giúp gia chủ đẩy lùi các loại âm khí, tạp uế, thu hút dương khí, mang lại cuộc sống bình an, may mắn cho các thành viên trong gia đình.

✅✅✅ Xem thêm: Những bài văn khấn bốc bát hương đơn giản

Nên thắp hương vào lúc nào trong ngày 

Nên thắp hương vào lúc nào trong ngày 

 

Với những ý nghĩa trên thì thời gian thích hợp nhất để thắp hương hàng ngày là vào mỗi buổi sáng sớm. Mùi thơm của hương lan tỏa trong không khí tạo nên không gian thư giãn, đầm ấm. Đồng thời tạo tâm lý thoải mái và cảm giác dễ chịu giúp một ngày làm việc hiệu quả và may mắn hơn.

Nếu bạn không có thời gian thắp hương vào buổi sáng sớm thì có thể thắp hương từ 8h sáng – trước 12 giờ trưa. Buổi chiều từ 13h – 17h.

Khi mua hương, gia chủ cần chọn các loại hương có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, mùi hương dễ chịu, độ cuộn tàn tốt để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, cũng như mang lại cảm giác thoải mái và tài lộc cho gia chủ.

✅✅✅ Xem thêm : Bài văn khấn ngày giỗ gian tiên

Có nên thắp hương vào buổi tối hay không?

Có nên thắp hương vào buổi tối hay không?

 

Buổi tối thường là thời gian quý giá dành cho nghỉ ngơi, thư giãn của mỗi người sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đó cũng là thời điểm các thành viên trong gia đình cần thả lỏng cơ thể, làm đẹp, tập thể dục, xem tivi, điện thoại giải trí. Chính vì vậy, việc thắp hương vào buổi tối là điều bạn hoàn toàn không nên. Vì ban đêm là thời gian các vong linh, cô hồn dã chủ không nơi nương tựa đi lang thang tìm chỗ bám víu.

Nếu bạn thắp hương vào buổi tối, ma quỷ sẽ xem đây là một lời mời gọi chúng đến. Tạo điều kiện để vong linh lạ xâm nhập bất hợp pháp vào nhà mình. Đến khi đó, chúng sẽ quấy nhiễu gia đình, lấn át chân linh gia tiên của dòng họ, đòi được thờ cúng khiến âm dương loạn lạc, tai ương ập đến với gia đình.

Ngoài ra, buổi tối gia đình thường đóng cửa dẫn đến nhà kín như bưng, số lượng thành viên trong gia đình lại đông đủ. Nếu bạn thắp hương sẽ có khả năng dẫn đến ngạt khí, cháy nổ ngoài ý muốn. Không tốt cho sức khỏe.

✅✅✅ Xem thêm: Cách bao xái bát hương đúng cách

Những lưu ý khi thắp hương để không bị bề trên quở trách

Những lưu ý khi thắp hương để không bị bề trên quở trách

Cách thắp hướng đúng cách

✅✅✅ Xem thêm: Bài văn khấn yên vị bát hương đơn giản

Thắp hương không chỉ là việc bạn đốt nhang, cắm lên bát hương và cúi đầu tưởng niệm là xong, mà cần phải có lời khấn, lời mời đích danh thần linh, vong linh giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành hưởng thụ lễ vật và phù hộ cho gia chủ mọi sự như ý.

Nên cắm từng nén hương cho thật thành kính và không đổ ngang hay xiêu vẹo. Điều đó tượng trưng cho tấm lòng chính trực, ngay thẳng, một lòng kính dâng lên thần linh.

Khi thắp hương phải mở rộng cổng và cửa chính, cửa sổ. Tránh đóng kín khiến hương bị tù đọng trong phòng thờ, gây ngột gạt, dẫn đến xung đột không tốt.

Nếu thắp hương hàng ngày thì lễ vật không bắt buộc. Tuy nhiên, tối thiểu bạn cũng phải thay nước sạch mỗi ngày trên bàn thờ. Nếu có đèn dầu, nến hay hoa tươi càng tốt. Các ngày rằm, mùng 1 thì sắm lễ cúng tươm tất hơn.

Ngoài ra, nhà thờ họ cũng khuyên gia chủ chú ý: Khi hương đã được cắm vào bát hương mà vô tình bị tắt, bạn nên để nguyên vị trí, lấy bật lửa hơ vào đầu nén hương để hương cháy hết, chứ không được gỡ hương xuống bỏ đi.

✅✅✅ Xem thêm: Những cách bố trí bàn thờ chung cư đơn giản

Với mong muốn bàn thờ gia tiên lúc nào cũng được hương khói đầy đủ, nhiều gia đình nhắc nhở con cháu phải thường xuyên thắp hương . Thế nhưng, dù thắp bất kỳ lúc nào thì bạn cũng nên tránh buổi tối. Bài viết này đã giải đáp được thắc mắc“có nên thắp hương tối không?” của rất nhiều gia chủ. Mong rằng chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích tránh được những điều đại kỵ trong thờ cúng tâm linh. Cuối cùng, cho chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý đọc giả đã theo dõi bài viết này.

Nếu quý độc giả có nhu cầu thiết kế nhà thờ họ cũng như các công trình kiến trúc tâm linh có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0977. 703. 776 hoặc hòm thư điện tử thietkenhathohodep@gmail.com các kiến trúc sư của chúng tôi sẽ giúp bạn có những không gian hoàn hảo nhất.

Nên trồng cây bồ đề trước nhà

Có nên trồng cây bồ đề trước nhà

Bồ đề là loại cây cổ thụ được trồng rất nhiều ở đình làng, chùa chiền…nhưng ta có nên trồng cây bồ đề trước nhà hay không thì còn rất nhiều người chưa biết. Vậy hãy cùng nhà thờ họ tìm hiểu đặc điểm, ý nghĩa và các vị trí thích hợp để trồng cây bồ đề dưới đây.

Cây bồ đề có đặc điểm gì?

Cây bồ đề có đặc điểm gì?

 

Cây bồ đề hay cây Đề có tên khoa học là Ficus religiosa hoặc Ficus rumphii, tên tiếng anh là Mock Bodhi trees. Đây là loại cây thân gỗ có vỏ màu vàng nhạt thuộc họ dâu tằm. Với những sống cây lâu năm chiều cao có thể lên đến trên 15m và thân có đường kính khoảng 2m, xù xì, không tròn đều. Lá cây có hình tam giác và màu xanh thẫm đẹp mắt. Cành mọc sum suê, tán rộng xòe ra xung quanh tạo bóng mát, rễ cây rủ xuống mang đến cảm giác thân thuộc, mộc mạc.

✅✅✅ Xem thêm: Nên trồng cây gì quanh nhà thờ họ

Ý nghĩa của cây bồ đề

Ý nghĩa của cây bồ đề

 

Hoa bồ đề bắt đầu nở vào cuối tháng 1 và kéo dài đến tầm đầu tháng 5. Hoa đơn tính có màu đỏ và kích thước khá nhỏ, mọc sát vào thân cây tạo thành từng cụm nhìn như không có cuống. Tầm tháng 5 – tháng 6 khi hoa tàn là lúc mà mùa quả bắt đầu. Quả tròn dẹp, khi non có màu xanh lục khi chín sẽ chuyển sang màu tím đậm và thường thì quả bồ đề sẽ chín vào mùa đông. Ngoài ra hoa nó có thể dùng làm thuốc chữa sốt, ra mồ hôi trộm rất hiệu quả.

Bồ đề là loại cây có đặc tính rất dễ trồng. Bạn có thể trồng cây bằng cách giâm cành, chiết hay nhân giống từ hạt. Đây là loại cây ưa sáng nên thích hợp trồng ở những nơi có ánh sáng tốt. Cây phát triển tốt khi được trồng trên đất mùn có nhiều dinh dưỡng và thoát nước tốt. Đối với những cây bồ đề nhỏ có thể làm cây bonsai làm cảnh rất đẹp, dễ uốn nắn và cắt tỉa.

Cây bồ đề có 2 loại phổ biến là Bồ Đề trắng và Bồ Đề đỏ. Bồ đề đỏ khi lên búp non sẽ có màu đỏ nổi bật thu hút. Dù là loại nào thì chúng cũng có sức sống khá bền bỉ, tuổi thọ cao vô cùng.

Loại cây này có nguồn gốc từ Ấn Độ và tây nam Trung Quốc. Sau này du nhập vào Việt Nam thì được trồng chủ yếu ở các tỉnh như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái,… Ngoài ra, cây còn được trồng nhiều ở đình làng, chùa, miếu….

✅✅✅ Xem thêm: Cách làm lễ chặt cây như thế nào

Ý nghĩa của cây bồ đề

Ý nghĩa của cây bồ đề

 

Theo quan điểm nhà Phật thì cây bồ đề còn được gọi với cái tên là cây giác ngộ – một loại cây rất linh thiêng biểu tượng cho sự may mắn. Bởi Đức Phật khi ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề đã từng bước ngộ ra được những giáo lý của Phật. Điều này cũng được viết trong các điển tích của Phật nên loại cây này được trồng ở nhiều nơi và mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Thứ nhất, nói về việc trồng cây bồ đề trước nhà ta không thể phủ định ý nghĩa trang trí của nó mang lại cho cảnh quan xung quanh. Với đặc tính thân cây mềm, có bộ rễ rủ rất đẹp, nên bạn có thể dễ uốn nắn tạo thế dễ tạo thế cho cây bồ đề , tạo thành cây cảnh đẹp, những cây chậu cây bonsai dành cho không gian nhà có diện tích nhỏ, giúp không gian ngôi nhà trở lên sinh động và tươi mới hơn.

Trồng cây bồ đề trước nhà còn có ý nghĩa phong thủy rất tốt. Bởi đây là loại cây tượng trưng cho cách sống ngay thẳng, sự giác ngộ, may mắn và tốt lành. Nên khi trồng chúng trong khuôn viên nhà, các thành viên trong gia đình sẽ có công việc thuận lợi, cuộc sống bình an và lối sống trong sáng, lành mạnh . Đặc biệt chúng còn có tác dụng giúp trừ tà, tẩy uế rất tốt giúp không gian sống được trong lành hơn.

Về ý nghĩa sức khỏe: Bồ đề là một loại dược liệu quý chữa được rất nhiều loại bệnh và dùng trong nhiều bài thuốc khác nhau. Theo một số tài liệu cổ xưa, nhựa cây bồ đề có tác dụng hành khí, an thần, khai khiếu, trừ tà khí, hoạt huyết và làm se miệng vết thương rất tốt. Do đó, nó được dùng trong điều trị bệnh viêm phế quản mạn tính, hôn mê, thổ tả,  đau bụng…

Ý nghĩa về mặt kinh tế: Gỗ cây bồ đề chất lượng rất tốt, thớ gỗ mềm mịn đều, ít bị cong vênh, độ bền cao, bạn có thể trồng cây để lấy gỗ sản xuất đồ nội thất, thủ công mỹ nghệ và các loại đồ gỗ gia dụng khác… Cùng với đó, gỗ bồ đề còn được dùng làm nguyên liệu sản xuất giấy, tăm,… Với những đặc điểm và ý nghĩa của cây bồ đề là một lựa chọn hợp lý với gia chủ nào muốn trồng cây lấy bóng mát, hoặc làm cảnh…

Có nên trồng cây bồ đề trước nhà không

Có nên trồng cây bồ đề trước nhà không

 

Có nên trồng cây bồ đề trước nhà không là câu hỏi rất nhiều gia chủ quan tâm. Nhà thờ họ xin trả lời như sau: Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên thì cây bồ đề có rất nhiều ý nghĩa cả về mặt phong thủy, tâm linh, kinh tế, sức khỏe, trang trí và lấy bóng mát. Tuy nhiên nó có sức sống rất mãnh liệt, tán cây to và rộng, do đó nếu bạn trồng trên chậu tỉa tót thường xuyên để làm cảnh thì rất tốt. Nhưng nếu không gian sân phía trước nhà bạn chật hẹp mà muốn trồng lấy bóng mát thì bạn cần cân nhắc.

Nên trồng Bồ Đề ở vị trí nào trước nhà?

Nên trồng Bồ Đề ở vị trí nào trước nhà?

 

Vị trí trồng cây bồ đề để nó  luôn sinh trưởng và phát triển tốt là nơi có nhiều ánh sáng và độ ẩm cao. Không nên trồng cây ở giữa lối đi lại, ngay trước cửa nhà, đối diện cửa chính. Vì đây là khu vực lưu thông các nguồn khí, nếu ta trồng cây ở đây sẽ gây cản trở, vô tình tạo ra sự xung khắc giữa các luồng khí đem đến những trắc trở, vận hạn xấu cho chủ nhân và các thành viên sống trong nhà.

Nếu bạn muốn trồng cây cho nó mọc tự nhiên thì cần tránh trồng sát các công trình xây dựng hoặc sát tường. Vì khi cây lớn, rễ cây phát triển sẽ làm hỏng công trình, cũng như cây sẽ bị thiếu dinh dưỡng, cằn cỗi do không có đất ăn. Hoặc cành cây lá cây um tùm sẽ làm vướng và giảm tầm nhìn của gia chủ.

Cách trồng cây bồ đề

Cách trồng cây bồ đề

 

Cây bồ đề ưa sáng, chịu rét tương đối tốt nhưng lại không chịu được nhiệt độ cao và khô hạn. Nhiệt độ thích hợp trồng cây từ 15 – 35 độ C. Có rất nhiều cách để bạn trồng cây như:

Gieo hạt thẳng:

Nếu bạn lựa chọn cách trồng gieo hạt thì cần chọn hạt thật cẩn thận. Hạt bồ đề được chọn cần mẩy, tròn đều. Hạt được lấy từ quả của cây đạt 5 tuổi trở lên. Cây khỏe, không sâu bệnh, không chẻ ngọn hoặc lệnh tán.

Cuốc hố hình tam giác với kích thước 20x20x30cm. Sau khi cuốc hố cần gieo ngay. Mỗi hố đặt 5-6 hạt, mỗi hạt cách nhau tầm 5cm, rồi lấp đất phủ lên dày khoảng 2cm.

Thời vụ gieo hạt tốt nhất là từ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch,không gieo hạt quá muộn tới tháng 2 năm sau.

Trồng cây đã được ươm trong bầu đất

Thời vụ trồng cây vào tháng 1, 2, 3. Ta đào hố với kích thước 30x30x30cm, rồi xé vỏ bầu và đặt cây vào hố rồi phủ đất lên bộ rễ để lộ phần thân và ngọn.

Trồng cây bằng thân cụt

Cây thân cụt lấy từ cây gieo ươm đảm bảo tiêu chuẩn, cao 1,2 đễn 1,5m, đường kính gốc 1-2cm và tuổi cây từi 10 đến 12 tháng . Cắt bỏ thân chừa lại một đoạn dài 3-5cm (tính từ cổ rễ).

Đào hố sâu 30cm, rộng 35-40cm. Khi trồng để rễ thẳng, không bị cong, lấp đất kín cổ rễ nhưng chừa lại một phần thân trên mặt đất từ 2-3cm. Sau 7-10 ngày cây sẽ đâm chồi mới.

Cách chăm sóc cây bồ đề

Cách chăm sóc cây bồ đề

 

Cây phát triển mạnh mẽ trên nền đất tơi xốp, ẩm, nhiều dinh dưỡng, nhất đất ruộng. Rễ cây khi phát triển sẽ cắm sâu vào lòng đất để tự hấp thụ nước và chất dinh dưỡng.

Khi cây non cần che chắn cẩn thận tránh tác động của môi trường làm đổ gãy, và tưới nước thường xuyên để cây không bị héo, nhưng khi cây trưởng thành thì không cần tưới quá nhiều, nước mưa hàng năm cũng đủ để cây sống, Nếu thời tiết nóng dài thì bạn hãy tưới nước cho cây để bổ sung lượng nước cần thiết cho cây phát triển.

Với những thông tin trên của chúng tôi chắc hẳn quý đọc giả cũng đã tìm được đáp án cho câu hỏi có nên trồng cây bồ đề trước nhà không cho riêng mình. Việc quyết định chọn cây bồ đề tự nhiên hay bonsai cũng tùy thuộc vào diện tích ngôi nhà của bạn. Hy vọng bài viết hôm nay của chúng tôi sẽ giúp bạn chọn được loại cây trồng trước nhà ưng ý nhất.

ngày lễ phật đản

Ngày lễ phật đản là gì ?

Ngày Lễ Phật Đản là ngày lễ được tổ chức hết sức long trọng thu hút rất đông tăng ni, phật tử và người dân tại rất nhiều quốc gia trên thế giới tham gia, với nhiều các hoạt động như diễu hành, rước xe hoa, thiện nguyện, hồi hướng công đức… Vậy ngày Lễ Phật Đản là gì, nó được tổ chức vào ngày nào, các nghi thức trong buổi lễ cụ thể ra sao, thì mời bạn cùng nhà thờ họ tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây.

Tìm hiểu về Lễ Phật Đản

Tìm hiểu về <b>Lễ Phật Đản </b>

 

Ngày Lễ Phật Đản không chỉ là ngày sinh của Phật, mà nó còn là ngày lễ trọng đại mang ý nghĩa tốt đẹp hướng con người ta làm nhiều điều thiện, tu tâm dưỡng tính. Tuy nhiên theo từng trường phái đạo mà người ra sẽ có quan niệm và ngày tổ chức khác nhau.

✅✅✅ Xem thêm: Đi chùa sắm lễ như thế nào ?

Ngày Lễ Phật Đản là gì?

Ngày Lễ Phật Đản hay lễ Tam Hiệp, lễ Vesak được hiểu theo góc nhìn của Phật giáo Bắc tông chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa thì đây là ngày sinh của Phật Thích Ca. Còn theo Phật giáo Nam truyền và Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam Hiệp kỷ niệm Phật Niết – bàn, Phật thành đạo và Phật Đản.

Lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày nào?

Ngày Phật Đản là một trong ba ngày lễ lớn (Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo) trong năm của đạo Phật. Trước năm 1959, thì các nước tại Đông Á  chịu ảnh hưởng Bắc tông như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản tổ chức ngày Lễ Phật Đản vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch.

Nhưng tại Đại hội Phật giáo thế giới tổ chức lần đầu tiên từ ngày 25/5 đến 8/6/1950 tại Colombo, Tích Lan, 26 nước là thành viên đã thống nhất lấy ngày 15 tháng 4, tức rằm tháng tư là ngày Phật Đản quốc tế hàng năm.

Từ năm 1999, để kỷ niệm ngày sinh của Phật cũng như tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình và tình đoàn kết hữu nghị của Đức Phật, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận Đại lễ Vesak là lễ hội văn hóa – tôn giáo quốc tế của Liên Hợp Quốc.

✅✅✅ Xem thêm: Khi đi lễ đền láng hạ khấn như thế nào ?

Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Phật Đản

Việc hiểu được ý nghĩa của Lễ Phật Đản sẽ giúp chúng ta biết được chính xác nguồn gốc và các hoạt động diễn ra trong ngày lễ.

Lễ Phật Đản có nguồn gốc tại Ấn Độ nơi được xem như cái nôi của đạo Phật. Trong ngày lễ này, các Phật tử sẽ thường vinh danh Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng) qua các hình thức tặng hoa, dâng cúng, đến nghe thuyết giảng tìm hiểu về đạo lý sống của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống thực tại của mình. Từ đó, có thể tìm thấy sự an nhiên và trong sạch hơn trong tâm hồn. Đồng thời, học cách chia sẻ, đem đến hạnh phúc và niềm vui cho người khó khăn thông qua các hoạt động thăm hỏi, từ thiện tặng quà…

Không chỉ vậy, đây còn là dịp để con người thể hiện tình yêu thương với muôn loài thông qua việc không sát sinh trong mùa Phật Đản. Như ở Sri Lanka, vào ngày cử hành Lễ Phật Đản sẽ bị cấm bán rượu. Chim, cá, côn trùng…đều được phóng sinh. Hành động biểu tượng cho sự giải thoát, trả tự do cho những người bị tù đày, giam cầm, tra tấn khổ cực trái với ý muốn của họ

Tại Nepal và Ấn Độ người dân thường mặc trang phục màu trắng mỗi khi lên các tịnh xá và chỉ ăn đồ chay thanh tịnh. Hầu hết các nước Châu Á đều có nghi lễ diễu hành xe và tụng niệm. Tại Hàn Quốc còn có lễ hội đèn hoa sen vô cùng hoành tráng..

Một số quốc gia châu Á như Thái Lan, Sri Lanka, Nepal, Malaysia, Miến Điện, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Campuchia, Hồng Kông, Đài Loan,…Phật Đản được công nhận là ngày nghỉ lễ quốc gia. Nhưng ở Việt Nam, thì ngày này không phải là ngày nghỉ lễ chính thức.

✅✅✅ Xem thêm: Cách sắm lễ cúng giỗ tổ Hùng Vương

Lễ Phật Đản năm 2022 diễn ra vào ngày nào ?

<b>Lễ Phật Đản </b> năm 2022 diễn ra vào ngày nào ?

 

Lễ Phật Đản năm 2022 được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 âm lịch tức ngày Mậu Thìn, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần, hay ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tiết khí Lập hạ – Tiểu mãn, đón hỷ thần ở hướng Đông Nam, thần tài ở hướng Bắc. Giờ hoàng đạo là giờ Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi.

✅✅✅ Xem thêm: Khi đi lễ phủ Hồ Tây khấn như thế nào ?

Lễ Phật Giáo tại Việt Nam

Lễ Phật Giáo tại Việt Nam

 

Năm 1958 chính phủ đệ nhất cộng hòa đã công nhận ngày Phật đản là một ngày nghỉ lễ chính thức tại miền Nam. Năm 1975 sau khi chấm dứt Chiến tranh Việt Nam thì ngày này không còn là ngày lễ quốc gia. Nhưng không vì vậy mà ngày lễ này kém đi phần long trọng. Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam vào các năm 2008, 2014 và 2019.

Những năm gần đây, ngày Phật Đản thu hút sự tham gia của rất nhiều phật tử, người dân và chính quyền địa phương, thực tế mọi buổi Lễ Phật Đản chung thuộc cấp huyện sẽ có sự tham gia của chủ tịch huyện.

Vào ngày Tam Hiệp các Phật tử không được sát sinh, phải ăn chay, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và trang trí bàn thờ Phật cho thật đẹp và trang trọng. Các Phật tử có thể đến chùa để phụ giúp công việc, trang trí lễ đài, xe hoa, nghe các vị trụ trì thuyết giảng về cuộc sống.

Một trong những nghi thức quan trọng không thể thiếu trong ngày này là tắm Phật. Nghi thức này được thực hiện bằng cách tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm ngày sinh của Phật, còn có ý nghĩa gột rửa đi những sân si hận thù tâm hồn mỗi người, mang đến hạnh phúc, bình an cho những người tin vào Phật.

✅✅✅ Xem thêm: Bài văn khấn Phật bà Quan Âm tại nhà

Trẻ sinh vào ngày Lễ Phật Đản có sao không

Trẻ sinh vào ngày <b>Lễ Phật Đản </b> có sao không

 

Ngày Lễ Phật Đản là ngày mà người người đều hướng về Phật. Vì vậy, những đứa trẻ sinh vào ngày này sẽ được xem là con của trời và được bảo vệ toàn diện. Tử vi học chỉ ra rằng, những đứa trẻ sinh này vừa thông minh, tài giỏi, lanh lợi lại có khả năng vượng gia, giúp gia đình an khang thịnh vượng.

Trời sinh đứa trẻ này có tính tình hiền lành, nhân hậu, lấy phúc trời cho để lan tỏa yêu thương và hạnh phúc đến mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Nhìn chung, hậu vận của chúng không chỉ thịnh vượng mà bố mẹ và người thân cũng có được cuộc sống viên mãn.

✅✅✅ Xem thêm: Căn cô đôi Thượng Ngàn là gì ?

Các nghi thức của Lễ Phật Đản

Các nghi thức của <b>Lễ Phật Đản </b>

 

 1. Niệm hương bạch Phật
 2. Xướng lễ Tam Bảo
 3. Cúng hương, Tụng Đại bi …
 4. Phát ngữ
 5. Đảnh lễ
 6. Kế tụng bài khánh đản
 7. Tự quy và hồi hướng công đức.

Trên đây là các thông tin liên quan đến ngày Lễ Phật Đản , cảm ơn quý đọc giả đã quan tâm bài viết của nhà thờ họ . Nếu quý chủ đầu tư cần tư vấn thiết kế các công trình nhà thờ họ hoặc các công trình kiến trúc tâm linh có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0977. 703. 776 hoặc hòm thư điện từ thietkenhathohodep@gmail.com các kiến trúc sư của chúng tôi sẽ giúp quý chủ đầu tư có những không gian ưng ý nhất.

giỗ tổ hùng vương

Những bài Văn tế giỗ tổ Hùng Vương đơn giản

Giỗ tổ Hùng Vương là ngày hội toàn dân ghi nhớ công lao của các vị vua Hùng khai thiên lập địa. Vậy các hoạt động diễn ra trong ngày này và văn tế giỗ tổ Hùng Vương như thế nào, mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung dưới đây của nhà thờ họ.

Tìm hiểu nguồn gốc của ngày giỗ tổ Hùng Vương

Tìm hiểu nguồn gốc của ngày <b>giỗ tổ Hùng Vương </b>

 

Giỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi với cái tên gọi khác là Quốc giỗ hoặc Lễ hội Đền Hùng. Đây là ngày lễ truyền thống của người Việt nhằm tưởng nhớ đến công lao dựng nước và giữ nước của các vị vua Hùng, cũng như bày tỏ lòng biết ơn với Thủy Tổ của người Việt tức Lạc Long Quân và Âu Cơ thân sinh ra các vua Hùng.

Theo Ngọc phả Hùng Vương ghi chép trong thời Hồng Đức Hậu Lê thì từ thời nhà Đinh, nhà Lý nhà Tiền Lê, nhà Trần rồi đến Hậu Lê đều hương khói trong ngôi đền này. Không chỉ các bậc vua chúa, quan binh mới lễ ở đây, mà nhân dân toàn quốc đều có thể lễ bái để tưởng nhớ công lao của Đấng Thánh Tổ xưa.

Vào thời Lê Thánh Tông năm 1470 và đời vua Lê Kính Tông (1601) chọn ngày 11 và 12 tháng 3 âm lịch làm ngày giỗ tổ Hùng Vương . Nhưng đến thời nhà Nguyễn ( năm Khải Định thứ 2) thì chính thức chọn ngày 10 tháng 3 Âm lịch làm ngày giỗ tổ Hùng Vương để nhắc nhở mọi người tưởng nhớ về tổ tiên và các vị Vua Hùng khai thiên lập địa. Ngày 6/12/2012, UNESCO công nhận: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là một Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

✅✅✅ Xem thêm: Văn khấn gia tiên ngày giỗ cát kỵ

Ý nghĩa của giỗ tổ Hùng Vương

giỗ tổ Hùng Vương là ngày lên ngôi của vị vua đầu tiên, bắt đầu lịch sử của một quốc gia. Vào ngày này, tất cả con cháu Việt Nam trở về đất tổ nhằm ghi nhớ công ơn dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, cũng như thể hiện niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, đây còn là ngày để chúng ta ôn lại quá trình lịch sử hào hùng của đất nước, khẳng định sức mạnh giống nòi và sức trường tồn mãnh liệt của nền văn hóa dân tộc. Không chỉ vậy, đây còn là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, quảng bá Di sản vô giá tồn tại hàng nghìn năm của Việt Nam ra bên ngoài thế giới.

Để lưu truyền mãi đến thế hệ con cháu, truyền thuyết Hùng Vương đã được đưa vào chương trình giảng dạy để giáo dục học sinh bậc tiểu học

Ngày giỗ tổ Hùng Vương có được nghỉ không

“Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3” là câu ca dao đã in sâu vào trong lòng người dân Việt Nam ta từ bao đời nay. Ngày này được tính là ngày quốc lễ của dân tộc.

Vậy bạn có biết giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ mấy ngày không? Dựa trên luật pháp được ban bố hiện hành, học sinh, sinh viên, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày vào 10/3 âm lịch để tham gia, tổ chức các hoạt động tế lễ hướng về cội nguồn dân tộc.

Trong trường hợp trùng vào các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, lịch nghỉ bù sẽ được quyết định bởi các doanh nghiệp, trường học.

✅✅✅ Xem thêm: Ngày Lễ Phật Đản là gì?

Các hoạt động thường niên diễn ra trong ngày giỗ tổ

Vào dịp lễ Giổ tổ thường diễn ra các hoạt động kỷ niệm mang đậm bản sắc quốc gia. Những hoạt động này được xem như một nét văn hóa truyền thống lâu đời của người dân Việt ta.

Phần lễ

Có 2 lễ được cử hành cùng thời điểm với ngày chính hội là lễ rước kiệu và lễ dâng hương cụ thể:

Các hoạt động thường niên diễn ra trong ngày giỗ tổ

 

Lễ rước kiệu vua: Trong lễ rước kiệu có rất nhiều màu sắc, cờ, hoa, lọng, kiệu, đoàn người mặc trang phục truyền thống rực rỡ với ý nghĩa mang lại những điều may mắn. Đoàn xuất phát từ dưới chân núi đi lên lần lượt các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương chính .Lễ rước kiệu được sắp xếp theo một trình tự nhất định với đội múa sư tử đi đầu, kế tiếp là đoàn rước quốc kỳ, cờ hội và đoàn người đánh trống khua chiên, rước tàn lọng; cuối cùng là đội kiệu. Chủ tế, quan viên, các vị bô lão cùng nhân dân địa phương đi theo sau.

Dâng hương là phần nghi lễ chính

 

Lễ dâng hương: Dâng hương là phần nghi lễ chính quan trọng nhất trong ngày giỗ. Người hành hương tới đền Hùng mỗi người đều thắp vài nén nhang khi tới đất Tổ để nhờ làn khói hương nói hộ những tâm niệm của mình với tổ tiên.

Phần hội

thi hát xoan

 

Về phần hội, có nhiều trò chơi dân gian đầy ý nghĩa được tổ chức như: Thi hát xoan (tức hát ghẹo hình thức dân ca đặc biệt của Phú Thọ); thi đấu vật, kéo co, đá gà, gói bánh chưng, đánh cờ, hay thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc – nơi các vua Hùng luyện thủy binh. Hay những hội trại văn hóa, gian hàng trưng bày quảng bá và giới thiệu sản phẩm của các tỉnh. Tất cả các hoạt động trên đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình trong không khí, hào hùng, tưng bừng, nhộn nhịp của ngày Giỗ tổ.

Thi gói bánh chưng tại lễ hội đền Hùng

 

Thi gói bánh chưng tại lễ hội đền Hùng

 

✅✅✅ Xem thêm: Những việc nên làm vào ngày lễ Vu Lan

Sắm lễ cúng giỗ tổ Hùng Vương

Giỗ tổ Hùng Vương là một trong những ngày lễ lớn được người Việt quan tâm sau dịp Tết Nguyên Đán. Trong ngày này, rất nhiều các hoạt động văn hóa tâm linh được tổ chức không chỉ ở đất tổ Phú Thọ mà còn trên khắp cả nước. Tại các gia đình, nhiều người cũng chuẩn bị mâm lễ cúng rất tươm tất để tưởng nhớ công lao của các vua Hùng.

Trong Công văn số 796/HD-BVHTTDL ngày 18/3/2009 của Bộ Văn Hóa có hướng dẫn nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng có Lễ phẩm sau:

 • Bánh dày và bánh chưng mỗi loại 18 chiếc dâng lên 18 đời Vua Hùng
 • Trầu, cau, hương, hoa, nước, rượu và ngũ quả.

Bánh dày hình tròn tượng trưng cho Trời, thường là bánh không có nhân. Bánh chưng có nhân mặn hình vuông tượng trưng cho Đất.

Bên cạnh hướng dẫn trên thì lễ vật dâng cúng trong các buổi tế lễ Hùng Vương ở hầu hết các địa phương gần như giống nhau có: xôi, oản, rượu, hương, hoa quả, gạo muối, bánh chưng bánh dày, gà luộc (phải là gà trống thiến), thịt lợn (lợn đen).

Tại Đền Thượng còn lưu giữ tấm bia đá thời phong kiến “Điển lệ miếu thờ Hùng Vương” có quy định: Lễ phẩm dùng cho ngày Giỗ Tổ của dân tộc gồm: bò, lợn, dê, xôi.

Còn tại các gia đình, khi cúng Giỗ vua Hùng cũng không thể thiếu những lễ vật cơ bản sau:

 • Bánh chưng và bánh giầy.
 • Hương hoa, trầu, cau, rượu, nước, và mâm ngũ quả.
 • Mâm cỗ (có thể cỗ chay hoặc cỗ mặn tùy theo điều kiện và tín ngưỡng của từng gia đình).

Sau khi bày biện lễ cúng xong, chúng ta tiến hành đọc văn tế giỗ tổ ở dưới đây:

✅✅✅ Xem thêm: Những lưu ý khi đi lễ phủ Hồ Tây

Văn tế giỗ tổ Hùng Vương

Việt Nam, ngày 10 tháng 3 năm 4897 Việt lịch. Tế chủ thành tâm chắp tay cúi đầu đảnh lễ dâng hương, kính cáo cùng:

Tiên Linh Thủy tổ Việt tộc Kinh Dương vương Lộc Tục

Tiên Linh Việt tổ phụ Lạc Long Quân Sùng Lãm

Tiên Linh Việt tổ mẫu Âu Cơ

Tiên Linh 18 đại Hùng Vương

Tiên Linh tiên vương các triều đại

Tiên Linh các Anh hùng Liệt nữ

Tiên Linh trăm họ Âu Lạc Việt

Cáo rằng:

Nước có nguồn, cây có cội

Chim có tổ, người có tông

Bảo tồn bản sắc cội nguồn để làm người không vong bản

Ghi nhớ công nghiệp tiên tổ cho con cháu biết giống dòng

Nhớ chư tổ linh xưa,

Lĩnh Nam một dải hoang vu, công khai phá mồ hôi tràn Đông Hải

Âu Lạc hai dòng hợp nhất, giữ giống nòi máu đỏ đẫm Hoa Nam

Tiếng BỐ ƠI rươm rướm lệ dân Hùng

Lời LY ƯỚC nỉ non đàn chim Việt

Nào bảo bọc dân ương

Nào chăm lo dân hạnh

Chống giặc tự thiếu niên, tài Thánh Gióng vang danh Phù Đổng

Ngăn sông bằng đức tịnh, hạnh Sơn Tinh rạng rỡ Tản Viên

Lo nông tang như An Tiêm, hoang đảo thành đồng dưa trù phú

Tình bao la như Đồng Tử, thành trì hóa dạ trạch phiêu diêu

Gương hiếu đạo mộc mạc Lang Liêu

Tình sắc son thủy chung Cao thị

Trống đồng dội vạn thù khiếp vía

Đàn đá reo muôn dân ca xang

Hai nghìn sáu trăm năm dư là bản hùng ca thần công Bắc địch

Mười tám triều đại nguyên sơ là nôi văn minh thánh tích Nam di

Than ôi,

Một phút sa cơ, ngàn năm quốc hận

May nhờ,

Thiên đức Việt tổ, triệu dân đồng lòng

Chống giặc Bắc, núi sông là hầm chông hào lũy

Hóa dân Nam, chương đạo thay kiếm kích binh đao

Qua gian khó dập dồn, nước non lại đến kỳ thái bình độc lập

Bao chiến công vang dội, con cháu giữ tròn dải gấm vóc non sông

Tuy 54 dân tộc anh em đoàn kết một lòng

Nhưng năm ngàn năm văn hiến chưa xứng đền ơn nghĩa cả

Kính lạy chư linh, chúng con nay:

Mượn nhang đèn thể hiện lòng thành

Dâng bánh trái hàm ơn tiên tổ

Nguyện rằng:

Xem núi sông là máu thịt, quyết bảo toàn từng tấc đất, không phụ chí tổ vương

Tiếp văn hóa từ muôn phương, gắng thu nhập từng phát minh, dựng văn minh Việt tộc

Cố sao cho: Trống trường mãi rền vang, cáo thế giới “Việt sư hưng Việt quốc”

Chiêng quốc lễ ngân dài, nhắc nhân tâm “Nam đế trị Nam bang”

Thắp trăm nén nhang

Lòng thành đảnh lễ

Linh thiêng chư tổ

Chứng giám lòng thành

Nhất tâm hồi hướng Việt tổ thánh linh đăng đàn thụ lễ

phiêu thạch ba

Cẩn bút

Văn khấn giỗ tổ Hùng Vương tại đền

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần.

Con kính lạy các Vua Hùng linh thiêng, gây dựng nên đất Tổ.

Hương tử con là………………………………………………..Tuổi………….

Ngụ tại……………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày…… tháng……năm………………..(Âm lịch) Nhân ngày giỗ Tổ

Hương tử con đến nơi……………Đền thờ Vua Hùng thành tâm kính nghĩ: Vua Hùng và các bậc tổ tiên đã có công dựng nước, tạo nên giang sơn đất nước mấy nghìn năm, luôn ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản…

Cầu mong cho các Vị Vua Hùng luôn giữ mai uy nghiêm và linh thương để bảo vệ nước, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khoẻ dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

 

✅✅✅ Xem thêm: Cách sắm lễ đi chùa

Bài khấn giỗ tổ Hùng Vương tại nhà

Nhiều gia đình ở xa Phú Thọ, không có điều kiện đến lễ hội đền Hùng thì có thể làm lễ tại nhà với tấm lòng hướng về nguồn cội và tri ân công lao của các Vua Hùng. Khi làm lễ, gia chủ nên tham khảo bài văn khấn giỗ tổ Hùng Vương tại nhà dưới đây:

Nam mô a di đà Phật! (3 lần )

Kính lạy chín phương trời đất, Mười phương chư Phật, Thánh hiền. Lạy các Vua Hùng linh thiêng, Gây dựng đất này Tiên tổ.

Con tên là… địa chỉ… Nhân ngày Giỗ tổ con xin gửi đến đáng bề trên chút hương hoa lễ phẩm thể hiện lòng thành của gia đình con đến các Vua Hùng và các bậc tổ tiên.

Kính xin độ trì phù hộ. Mọi chuyện tốt lành bình an.

Bách bệnh giảm trừ tiêu tan. Điều lành mang đến vẹn toàn.

Điều dữ mang đi, yên ổn. Đi đến nơi, về đến chốn, Tai qua nạn khỏi tháng ngày.

Cầu được ước thấy, gặp may, Mọi điều hanh thông, thuận lợi.

Con cái học hành tấn tới. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ cha.

Thi đỗ lớp gần, trường xa. Mát mặt gia đình làng nước.

Tình duyên gặp người kiếp trước, ý trung nhân xứng muôn phần. Tình xa duyên thắm như gần, Suốt đời yêu thương nhất mực.

Đi làm thăng quan tiến chức. Buôn bán một vốn bốn lời. Hạnh phúc thanh thản một đời, nam mô a di đà Phật!

Kính lạy cao xanh trời đất. Lạy các Vua Hùng linh thiêng. Đức Thánh trần cõi người hiền, muôn đời độ trì phù hộ!

Nam mô a di đà Phật! (cúi lạy 3 cái)

 

✅✅✅ Xem thêm: Bài văn khấn phật Quan Âm tại nhà

Trên đây là văn tế giỗ tổ Hùng Vương và các thông tin có liên quan. Cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết của nhà thờ họ. Nếu quý chủ đầu tư cần tư vấn thiết kế nhà thờ họ hoặc những công trình kiến trúc tâm linh như lăng mộ, đình chùa … quý chủ đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0977. 703. 776 hoặc hòm thư điện tư thietkenhathohodep@gmail.com các kiến trúc sư của chúng tôi sẽ giúp bạn có những không gian hoàn hảo nhất.

khấn Vu Lan tại Nhà

Những bài văn khấn lễ Vu Lan tại nhà đơn giản

Lễ Vu Lan là ngày lễ trọng đại của Phật giáo nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, bố mẹ. Vậy lễ Vu Lan diễn ra vào ngày nào, nguồn gốc, ý nghĩa, văn khấn lễ Vu Lan tại nhà và các tục lệ diễn ra trong ngày này như thế nào, mời các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Lễ Vu Lan là gì?

Vu lan còn được gọi là lễ báo hiếu – một trong những ngày lễ chính của Phật Giáo. Lễ này trùng với ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân của các nước Á Đông trong đó có Việt Nam, và Tết trung nguyên của người Hán. Theo tín ngưỡng dân gian Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn tổ tiên cha mẹ, cũng như.ngày mở cửa ngục, ân xá cho tất cả các vong nhân từ những cô hồn lang thang không có nơi nương tựa, không có người cúng kính đến tù nhân ở địa ngục đều được xá tội, thoát sanh về cảnh giới an lành.

✅✅✅ Xem thêm: Ngày Lễ Phật Đản là gì ?

Nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan

Nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan

 

Lễ Vu Lan báo hiếu có từ hàng trăm năm trước, xuất phát từ sự tích Đại Đức Mục Kiền Liên cứu được mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ.

Chuyện kể rằng khi Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Lúc bấy giờ, ngài vẫn nhớ tới người mẹ Thanh Đề đã mất của mình, nên muốn tìm kiếm xem bà đang ở đâu. Khi nhìn thấy thì thực sự đau lòng, do bà làm nhiều việc ác nên bị đày thành ngạ quỷ, chịu mọi cực khổ, đói khát, lang bạc không ai thương xót.

Thương xót mẹ ngài đã biến ra cơm và dâng tới tận địa ngục cho mẹ, nhưng vì đói khát lâu ngày, bà không chia phần cho ai, che bát cơm lại nên tất cả đều bị biến thành lửa. Không đành lòng nhìn người mẹ thân sinh ra mình phải chịu đau khổ, bèn cầu xin Phật Tổ tìm cách cứu mẹ. Phật dạy rằng, dù ngài có thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ được. Cách duy nhất bây giờ là nhờ tới sức mạnh của chư tăng 10 phương.

Thời điểm thích hợp nhất chính là ngày rằm tháng 7 âm lịch, chuẩn bị đầy đủ lễ vật cúng xin cứu mẹ. Nghe theo Phật dạy ngài đã cứu được mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ đó, lễ Vu Lan báo hiếu ra đời, lưu truyền tới tận ngày nay.

Lễ Vu Lan là ngày nào?

Lễ Vu Lan và cúng cô hồn tháng 7 vào ngày nào là câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ chưa lập gia đình hay mới lập gia đình. Nhà thờ họ xin được trả lời như sau:

Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày 15 tháng 7 âm lịch tức ngày rằm tháng 7 hàng năm.

Lễ Vu Lan 2022 rơi vào Thứ 6 ngày 12 tháng 8 năm 2022 Dương lịch. Tức ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần, tức

lễ Vu Lan năm 2023 rơi vào ngày Canh Thân, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, tức thứ 4 ngày 30 tháng 8 năm 2023.

✅✅✅ Xem thêm: Nguồn gốc của ngày giỗ tổ Hùng Vương

Ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan

Ngày lễ Vu Lan là thời điểm tuyệt vời để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo và biết ơn ông bà, cha mẹ những người đã sinh thành nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta nên người. Đây cũng là dịp để mọi người phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đền ơn đáp nghĩa, làm nhiều việc thiện theo lời Phật dạy để tích đức cho bản thân và gia quyến.

Tại Việt Nam, vào ngày lễ này sẽ có nghi thức bông hồng cài áo, bông hồng trắng dành cho những người không may mất cha mẹ. Bông hồng đỏ dành cho những ai vẫn còn cha mẹ. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu và sự cao quý, khi cài lên ngực áo thể hiện sự biết ơn của con cháu với cha mẹ, ông bà mình.

Đây cũng là ý tưởng cao quý để các tu sĩ phổ độ chúng sinh, hướng con người ta đến việc thiện.

✅✅✅ Xem thêm: Ý nghĩa của việc cúng ông công ông táo

Những việc nên làm vào ngày lễ Vu Lan

Mua quà tặng cha mẹ

Được lựa chọn những món quà thiết thực, ý nghĩa tặng cha mẹ chính là hành động thiết thực nhất. Bởi chúng ta nên bày tỏ lòng thành kính ngay khi bố mẹ còn sống, để khi cha mẹ chết trở về với cát bụi sẽ không còn điều ân hận. Mỗi người có thể lựa chọn những món quà khác nhau, phù hợp với cha mẹ và điều kiện kinh tế của bản thân. Cốt ở tấm lòng, không cần khoa trương, màu mè hình thức vượt quá khả năng, như vậy bố mẹ cũng không vui. Đôi khi, đó chỉ là một cái ôm thật chặt và bó hoa tươi thắm, hay một bữa ăn đầy ắp tình thương và lời nói yêu thương cảm ơn từ tận đáy lòng cũng là đủ.

Lên chùa cầu an

 

Lên chùa cầu an

Như chúng tôi đã nói ở trên Vu Lan là ngày lễ lớn và quan trọng nhất năm của Phật Giáo. Vì vậy những ngày này tại chùa sẽ tổ chức rất lớn, nếu có thời gian bạn hãy tới chùa làm công quả, phụ giúp dọn dẹp, bày biện lễ vật bày tỏ lòng thành kính của mình.

Lên chùa cầu may, cầu bình an cho toàn thể gia đình, người thân yêu và bản thân cũng là việc làm ý nghĩa. Nếu ai cha mẹ đã mất, hãy xin Phật phù hộ cho họ được siêu thoát, an nghỉ nơi chín suối.

Cúng rằm tháng bảy hay cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có các lễ: Cúng Phật; cúng Thần linh và Gia tiên, cúng thí thực cô hồn và cuối cùng cúng phóng sinh

Cúng Phật

Cúng Phật

 

Vào ngày rằm tháng Bảy gia chủ sắp một mâm ngũ quả hoặc cơm chay để cúng Phật rồi thụ lộc tại nhà. Khi cúng, tốt nhất bạn hãy đọc kinh Vu Lan để hiểu rõ về ngày này, để hồi hướng công đức cho người thân trong quá khứ được siêu sinh. Kinh Vu Lan thuộc thể thơ song thất lục bát khá dài, nhưng chỉ cần thành tâm sẽ học rất nhanh.

Cúng thần linh và gia tiên

 

Cúng thần linh và gia tiên

 

Tiếp sau cúng Phật là một lễ cúng tạ ơn các thần linh, và một mâm cơm cúng tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cầu nguyện cho các vong hồn được siêu thoát và cầu bình an cho gia đình. Các gia đình thường cúng cơm mặn gồm cơm, canh, xôi, thịt gà, giò, rượu…và không thể thiếu hương thơm, tiền vàng, hoa quả tươi và trầu cau.

Cúng thí thực tại nhà

 

Cúng thí thực tại nhà

Ngoài việc cúng Phật, thần linh và cầu siêu cho gia tiên thì người Việt còn làm lễ thí thực hay cúng chúng sinh cho các cô hồn khi tại thế không nơi nương tựa, thất cơ lỡ vận, chịu nhiều oan trái trong xã hội…

* Sắm lễ:

– Tiền vàng từ 15 lễ trở lên, quần áo giấy cho chúng sinh từ 20 đến 50 bộ đủ các màu xanh biển, tím, hồng, cam, vàng, xanh lá.

– Các loại quả như ổi, cóc, chôm chôm, lê, táo, chuối, cam, quýt…

– Hoa tươi

– Bỏng ngô, bánh, kẹo, chè lam, kẹo vừng, bánh quế, bim bim

– Khoai lang, ngô, sắn tất cả đem luộc rồi cắt thành khúc tầm 4cm.

– Nước suối, rượu nếp, bia, gạo, muối

– Cháo, chè

Cúng phóng sinh

Cúng phóng sinh

 

Sau khi hoàn thành các lễ cúng trên, gia chủ có thể cúng phóng sinh. Việc phóng sinh này tùy theo điều kiện và tín tâm của mỗi gia đình, không bắt buộc.

Có thể phóng sinh cá, chim, tôm, cua …tuyệt đối không phóng sinh rùa tai đỏ vì nó sẽ hủy hoại môi trường.

Lưu ý khi cúng cô hồn

Một lưu ý quan trọng của lễ cúng cô hồn là bày lễ cúng ngoài trời, trước cửa nhà, không cúng xôi, gà vì sẽ khơi dậy tham sân si của họ.

Rải tiền vàng ra mâm trước, sau đó để đồ lễ lên, để mỗi hướng Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi hướng 3-5-7 cây hương.

Kết thúc lễ cô hồn cần rắc gạo, muối ra sân, đường để tiễn cô hồn đi không ở lại quấy nhiễu gia đình.

Ở một số nơi, người ta cho trẻ con cướp cháo thí nghĩa là cỗ cúng cô hồn khi cúng xong để lấy may, cho con hay ăn, chóng lớn, không quấy khóc đêm

Trước khi dọn đồ lễ ra cúng, nếu gia chủ chưa kịp thắp nhang hành lễ khấn vái mà đã có những người tranh nhau giật đồ cúng từ trên tay chủ thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng ra khỏi tay.

Bởi theo dân gian, nếu ta giật lại thì hậu quả nhận được là điều tệ hại. Nếu khi chưa làm lễ cúng mà đã có người chầu chực giật cỗ cũng là tín hiệu tốt.

✅✅✅ Xem thêm: Những điều cần tránh trong tháng cô hồn

Tổng hợp các bài văn khấn lễ Vu Lan tại nhà

Văn khấn cúng thần linh tại gia ( Lễ Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch)

Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm ………………… (Ví dụ: năm Giáp Ngọ)

Tín chủ chúng con tên là:…………………………………. ngụ tại nhà số …., đường …., phường (xã) …., quận (huyện) …, tỉnh (thành phố) …. thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp lễ Vu Lan , ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao này không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

Văn tế khấn Tổ tiên ngày rằm tháng 7 âm lịch

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ …………………… (Ví dụ: Nguyễn, Lê, Trần …) và chư vị hương linh.

Hôm nay là rằm tháng 7 năm …………………. (Ví dụ: năm Giáp Ngọ)

Gặp lễ Vu Lan vào dịp Trung nguyên, nhớ đến Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Vì vậy cho nên nghĩ, đức cù lao không báo, cảm công trời biển khó đền. Chúng con sửa sang lễ vật, hương hoa kim ngân và các thứ lễ bày dâng trước án kinh tọa.

Chúng con thành tâm kính mời: Các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ …………. (Ví dụ: Nguyễn, Lê, Trần …)

Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, hướng về chính đạo.

Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở đất này, nhân lễ Vu Lan giáng lâm linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ cho tín chủ muôn sự bình an, sở cầu như ý.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám!

 

✅✅✅ Xem thêm: Bài văn khán Cát Kỵ

Văn khấn thí thực tại nhà

Văn khấn:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương,

Con lạy Đức Phật Di Đà.

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Phúc đức chính thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây họp đoàn

Dù rằng: chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn, chết ốm đau

Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hoà hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hoá kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:

Vợ (Chồng):

Con trai:

Con gái:

Ngụ tại:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cúng phóng sinh

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

 

✅✅✅ Xem thêm: Lễ Phóng sinh là gì?

Kết: Trên đây là văn khấn lễ Vu Lan tại nhà và các tục lệ liên quan đến ngày này. Cảm ơn quý vị đọc giả đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi. Nếu quý gia chủ đang muốn thiết kế thi công các công trình nhà thờ họ có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0977. 703 776 hoặc hòm thư điện tử thietkenhathohodep@gmail.com các kiến trúc sư của chúng tôi sẽ giúp bạn và dòng họ có những không gian ưng ý nhất.